• Українська
  • English
×

Керівник Центру гендерної освіти ОДУВС увійшла до складу Одеської обласної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми

  Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 15.12.2017 №1206/А-2017 утворено Одеську обласну координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, до складу якої серед 25 членів увійшла і керівник Центру гендерної освіти Одеського державного університету внутрішніх справ Олена Ковальова.

Рада відповідно до покладених на неї завдань:

– розглядає пропозиції місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій щодо визначення пріоритетних напрямів соціальної підтримки сім’ї, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї, вдосконалення механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми;

– бере участь в розробленні проектів обласних цільових програм, інших актів стосовно реалізації державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, готує висновки щодо доцільності їх прийняття;

– готує пропозиції щодо удосконалення діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

– вивчає світовий досвід з питань, що належать до компетенції Ради, та готує пропозиції щодо його запровадження в Одеській області;

– ініціює проведення моніторингу виконання відповідних державних та обласних цільових програм, їх впливу на ситуацію як у районах та містах області, так і області в цілому та досліджень з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми;

– сприяє проведенню інформаційно-аналітичної та науково-методичної роботи, спрямованої на відродження національних традицій та впровадження світового досвіду, зокрема щодо утворення сімей з двома та більше дітьми, зміцнення та підвищення ролі сім’ї як основного осередку відтворення населення, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя, зменшення масштабів трудової міграції, насамперед зовнішньої, збереження та відтворення життєвого і трудового потенціалу населення;

– сприяє поширенню різних форм сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї тощо).

Перейти до вмісту