• Українська
  • English
×

ДО УВАГИ НАУКОВЦІВ!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Міжнародної (з онлайн – участю) науково-методичної конференції «Медіасфера та медіа-освіта: специфіка взаємодії в сучасному соціокультурному просторі», яка організовується у травні 2017 року установою освіти «Могильовський інститут Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь». 

Подані учасниками матеріали будуть опубліковані в збірнику наукових статей.

До конференції, яка передбачає 2 форми участі: заочна (з публікацією) та онлайн – участь (з використанням Skype, Conferendo тощо) запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, докторанти.

Статті приймаються до 30 квітня 2017 року на наступну адресу електронної пошти: tv.lab.mogilev@gmail.com.

Метою конференції є: активізація наукової роботи у сфері дослідження проблем медіа-освіти у профільних та непрофільних навчальних закладах.

Конференція представлена такими темами:

– Медіа-освіта в умовах формування інформаційного суспільства;

– Дидактичний потенціал сучасних медіа технологій;

– Розвиток медіакомунікативної компетентності в академічному середовищі;

– Взаємодія ЗМІ навчальних закладів з регіональними ЗМІ;

– Корпоративні медіа в установах вищої освіти;

– Інтернет-сайт навчального закладу як відкритий освітній простір;

– Освітні медіа і культура громадянської комунікації;

– Інтеграційний ресурс медіа-освіти в громадянському суспільстві;

– Міжнародні медіа освітні проекти;

– Освітнє медіасередовище як фактор правової соціалізації;

– Концепції сучасного освітнього простору;

– Науково-методичне та технологічне забезпечення інноваційних процесів в освіті;

– Жанри навчальної медіа продукції;

– Історія і теорія медіа-освіти;

– Візуальна грамотність і візуальні дослідження;

– Комунікативна стратегія формування позитивного іміджу навчального закладу;

– медіатехнології в правоохоронній діяльності.

Тематика конференції може бути розширена з урахуванням специфіки наукових інтересів учасників.

Вимоги до оформлення статті:

Стаття повинна бути підготовлена в редакторі Microsoft Word.

Шрифт – Times New Roman, 14 pt.

Обсяг – не більше 7 сторінок формату А 4.

Поля – 25 мм з кожного боку, міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1,25 см.

Стаття повинна включати наступні елементи:

  • індекс УДК (у лівому верхньому куті);
  • ім’я та прізвище автора (авторів) статті (у правому верхньому кутку, курсив, жирний шрифт) – мовою оригіналу;
  • повне найменування організації (у правому верхньому кутку, курсив) – мовою оригіналу;
  • назва статті – мовою оригіналу (по центру, прописними літерами, жирний шрифт);
  • анотація (5-10 рядків, вирівнювання по ширині) – мовою оригіналу;
  • основна частина – текст статті;
  • бібліографічний список;
  • прізвище та ініціали автора, назву статті та висновок-резюме – англійською мовою (не менше 10 рядків).

Матеріали публікуються в авторській редакції. Бібліографічний список оформляється відповідно до міждержавного стандарту ДСТУ 7.1-2003 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Порядкові номери посилань повинні бути написані всередині квадратних дужок (наприклад, [1], [2, с. 17] і т. д.).

Автори і співавтори представлених до опублікування матеріалів несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, імен, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритій публікації.

Робочі мови конференції: білоруська, російська, англійська, українська. Для статей, написаних українською мовою, необхідні розширені (2-3 тис. знаків) анотації англійською та російською мовами.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають тематиці конференції та вимогам щодо оформлення. Надання статті для публікації є автоматичною згодою автора на перевірку в системі «Антиплагіат», а також на розміщення видавцем електронного варіанту публікації у відкритому доступі в мережі Інтернет.

Перейти до вмісту