• Українська
 • English
×

ДО УВАГИ НАУКОВЦІВ !

Продовжується набір матеріалів для публікації у фаховому науковому журналі

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ  ПРАВНИЧИЙ  ЧАСОПИС»

(ISSN  2312-928X)

У журналі публікуються результати наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних учених, ад’юнктів, аспірантів, докторантів. До складу редакційної колегії входять провідні науковці України та зарубіжних країн (Велика Британія, Чеська Республіка, Велике Герцогство Люксембург).

Рубрики журналу:

 • Проблеми становлення правової демократичної держави;
 • Протидія злочинності: проблеми практики та науково-методичного забезпечення;
 • Правова система: теорія і практика;
 • Проблеми цивільного та господарського права;
 • Проблеми трудового права та права соціального забезпечення;
 • Проблеми земельного, аграрного та екологічного законодавства;
 • Правове забезпечення адміністративної реформи;
 • Організаційно-правові аспекти досудового слідства;
 • Актуальні проблеми історико-правової науки;
 • Економічна безпека держави: теорія і практика;
 • До нової концепції юридичної освіти.

Журнал зареєстрований в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 22.06.2009 р. Серія КВ № 15252-3824Р).

Входить до переліку наукових фахових видань з юридичних наук(Рішення Атестаційної колегії МОН України від 26.06.2014 р.). Зареєстровано в таких наукометричних базах та каталогах: «Google Scholar», «Research Bible (ResearchBib)», «Українські наукові журнали», «Україніка наукова», Книжкової палати України ім. Івана Федорова, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної Парламентської бібліотеки України тощо. Журнал включено до рейтингового списку «Бібліометрика української науки» Центру дослідження соціальних комунікацій.

 

Адреса для листування: Україна, 65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1.

Відповідальний секретар редакційної колегії – Ісаєнко Максим Миколайович,   Тел.: (094) 947-20-17.

E-mail: south-ukrainian_law_journal@ukr.net

Перейти до вмісту