• Українська
  • English
×

Чергова зустріч керівництва університету з майбутніми докторами філософії з питань покращення якості освіти

img_1714img_173303 березня з метою покращення якості вищої освіти в університеті відбулася традиційна зустріч керівництва Одеського державного університету внутрішніх справ з ад’юнктами вишу.

На початку засідання перший проректор університету Володимир Грохольський виступив з інформацією про діяльність керівництва університету, спрямовану на покращення умов для навчання, довів присутнім про організаційні та матеріальні заходи, які докладає університет для забезпечення виконання і реалізації освітньо-наукових інтересів здобувачів у рамках реалізації освітньо-наукової програми.

img_1699img_1702Обговорювались питання про результати навчання за чинною освітньо-науковою програмою. Здобувачі висловили узагальнені думки з приводу слабких і сильних її сторін, надали свої пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу.

Гарант освітньо-наукової програми «Право» з підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти Андрій Бабенко оголосив результати анонімного анкетування щодо реалізації ОНП, запропонував висловити додаткові пропозиції стосовно вдосконалення як самої програми, так і процедури її реалізації. Здобувачі підтвердили об’єктивність узагальнених результатів, додатково обговорили окремі питання із вдосконалення реалізації ОНП.

img_1711img_1708Завідувач докторантури та аспірантури Ірина Теслюк нагадала присутнім про діючу нормативну базу, яка регулює відносини у контексті реалізації ОНП, політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності. Винесла на обговорення проєкт освітньо-наукової програми на наступний рік, запропонувала його ретельне вивчення та обговорення у аспірантсько-ад’юнктському науковому середовищі, запропонувала ретельно підготуватися для традиційного обговорення із стейкхолдерами та робочою групою із вдосконалення ОНП.

Голова самоврядування здобувачів третього рівня вищої освіти, ад’юнкт Олексій Лифар від імені здобувачів висловив попередні пропозиції щодо покращення освітньої діяльності, які мають бути ураховані під час обговорення із стейкхолдерами та керівництвом ЗВО під час оновлення освітньо-наукової програми «Право».

 img_1690img_1722img_1691img_1725img_1726img_1687

Перейти до вмісту