• Українська
  • English
×

Факультативне онлайн-заняття за участю доцента кафедри Школи права Північно-східного університету

Налагодження міжнародного співробітництва Одеського державного університету внутрішніх справ з європейськими та американськими закладами вищої освіти є одним із ключових завдань вишу.

Міжнародне співробітництво значно збагачує діяльність університету, розширює сферу інтересів та практичних результатів у науці, навчально-методичній роботі, підготовці кадрів, сприяє залученню колективу до світової культури. Інтеграція у європейську і світову освітню систему, і навіть підготовка фахівців світового рівня є визначальними чинниками для освітніх установ під час встановлення міжнародних контактів, організації та розвитку різнобічного співробітництва із зарубіжними партнерами.

Відділ міжнародного співробітництва ОДУВС всіляко сприяє налагодженню взаємозв’язків з викладачами вишів різних країн, аби забезпечити здобувачам вищої освіти можливість ознайомитися з особливостями правових систем, законодавства та державної служби в зарубіжних країнах.

Так, 22 листопада відбулось факультативне онлайн-заняття для здобувачів вищої освіти ОДУВС за участю доцента кафедри Школи права Північно-східного університету Stevie Leahy за темою: «Правова система США».

Під час лекції курсанти ознайомились з:

– судовою системою США на прикладі штату Массачусетс;

– класифікацією судових прецедентів;

– актуальними питаннями дискримінації за расовою приналежністю;

– основними положеннями етики адвоката;

– показниками, які свідчать про розподіл юристів за ознакою раси.

Наприкінці лекції відбулася жвава дискусія, під час якої доцентка радо відповіла на питання курсантів та ще більше поглибила їх знання.

Перейти до вмісту