• Українська
  • English
×

Роль поліції в забезпеченні правопорядку та безпеки: бінарний семінар для курсантів

14 вересня 2023 року в межах забезпечення освітнього процесу з курсантами 209 – го навчального взводу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування доцент кафедри адміністративної діяльності поліції Олена Крижановська спільно із заступником начальника відділу дільничних офіцерів поліції Управління превентивної діяльності в ГУНП Одеській області майором поліції Васильєвою Ольгою Олександрівною провели бінарне семінарське заняття з навчальної дисципліни «Поліцейська діяльність» на тему «Адміністративно-правові засади здійснення поліцейської діяльності в Україні».

Під час заняття здобувачі вищої освіти ознайомилися з загальними положеннями, метою, напрямами та основними завданнями поліцейської діяльності.

Ольга Васильєва звернула увагу, що еволюційний розвиток держави обумовив виокремлення поліцейського аспекту її діяльності, що спричинено прагненням до упорядкування суспільних відносин з метою забезпечення правопорядку та безпеки громадян, створення належних умов для реалізації кожним з ним суб’єктивних прав і свобод. Одним із найважливіших завдань держави донині залишається розбудова ефективної правоохоронної системи, суб’єкти якої наділені повноваженнями застосування легітимного примусу при охороні суспільного блага та протидії існуючим загрозам.

Разом  з цим, спікер визначила мету поліцейської діяльності, яка полягає в реалізації поліцейської функції держави з метою охорони правопорядку і забезпеченні внутрішньої безпеки, а також розкрила структуру органів та підрозділів Національної поліції, основні принципи діяльності та повноваження поліції.

Під час семінарського заняття було висвітлено аспекти поліцейської діяльності дільничних офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громад, а також їх завдання визначені у Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громад від ід 28 липня 2017 року № 650. Крім того, було зазначено, що основними видами їх поліцейської діяльності є адміністративно-наглядова діяльність та організація взаємодії з іншими суб’єктами забезпечення публічного порядку.

Ольга Васильєва окремо зазначила, що інститут поліцейських офіцерів громад є новим для України, виник він у зв’язку із реформуванням загалом правоохоронних органів, пошуками нових, ефективних та лояльних до громадянського суспільства підходів забезпечення законності і порядку в громадах, а метою та завданням адміністративно-наглядової діяльності поліції загалом та дільничних офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громад є: 1) попередження правопорушень шляхом спостереження у межах своєї компетенції (головним чином, у публічних місцях) за дотриманням громадянами, посадовими особами та організаціями нормативних правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері публічного порядку; 2) припинення вчинення відповідних правопорушень – це дії стосовно примусового припинення правопорушень, запобігання або зменшення їх шкідливих наслідків, застосування превентивних та примусових поліцейських заходів до правопорушників (у тому числі й фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї).

Заняття пройшло дуже активно, цікаво, викликало багато запитань у курсантів, справило приємні враження. Присутні отримали відповіді на всі актуальні питання, що стосувалися поліцейської діяльності дільничних офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громад.

Здобувачі вищої освіти підкреслили, що такий формат занять має особливу цінність, оскільки дозволяє залучати фахівців з практики та взаємодіяти з ними, обмінюючись власним досвідом та знаннями. Це створює унікальну можливість для взаємного збагачення та вдосконалення навичок кожного учасника групи.

Перейти до вмісту