• Українська
  • English
×

Онлайн-зустріч із уповноваженою з антикорупційної діяльності вишу

14 лютого уповноваженою з антикорупційної діяльності Файчук Світланою була проведена онлайн-зустріч із здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 262 “Правоохоронна діяльність” 1-2 групи 3 курсу денної форми навчання факультету № 1 навчально-наукового інституту права та кібербезпеки.

Слухачів було ознайомлено з  Антикорупційною програмою Одеського державного університету внутрішніх справ на 2020-2022 роки, яка затверджена наказом Одеського державного університету внутрішніх справ від 21 лютого 2020 року № 56.

Антикорупційна програма Університету на 2020-2022 роки є комплексом заходів, правил, стандартів і процедур щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в діяльності Університету. Вона  проголошує, що його працівники, які обіймають посади, та здобувачі вищої освіти у своїй внутрішній діяльності, керуються принципом «нульової терпимості» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть усіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення, протидії корупції та пов’язаним з нею діям.

 Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання всіма працівниками та здобувачами вищої освіти Університету.

Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

1) ректор, перший проректор та проректори Університету;

2) Уповноважений з антикорупційної діяльності Університету, правовий статус якого визначається Законом і Антикорупційною програмою;

3) керівники структурних підрозділів усіх рівнів та інші працівники Університету.

Уповноважена розповіла про можливості надання  інформації, у разі її наявності, про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення посадовими особами системи МВС, а також центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною.

Також слухачам розповіли щодо Положення про організацію роботи з повідомленнями про корупцію чи пов’язаних з корупцією правопорушень, внесеними викривачами в Одеському державному університеті внутрішніх справ, яке затверджене наказом ОДУВС від 29.12.2018 року № 553.

Перейти до вмісту