• Українська
  • English
×

ОДУВС запрошує на навчання до Докторантури та аспірантури

Одеський державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання до Докторантури та аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями «ПРАВО» та «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ».

Денна та заочна форма навчання – 4 роки.

До аспірантури на денну та заочну форми навчання за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь вищої освіти «магістр» або освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Прийом осіб, які бажають здобути ступінь доктора філософії здійснюється на освітньо-наукові програми «Право» (спеціальність 081 Право, галузь знань – 08 Право) та «Правоохоронна діяльність» (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність, галузь знань – 26 Цивільна безпека).

Прийом документів – з 26 червня 2023 року.

м. Одеса, вул. Успенська, 1

тел. для довідок 0673066290.

 

Перейти до вмісту