• Українська
  • English
×

Залучення представників академічної спільноти до бінарних занять з оперативно-розшукової діяльності

Навчальна дисципліна «Оперативно-розшукова діяльність» є обов’язковою у підготовці сучасних правоохоронців. Її вивчення формує у здобувачів вищої освіти здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості та суспільства, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень. Крім цього, здобувачі вищої освіти набувають навичок збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її, використовувати основні методи та засоби забезпечення правопорядку в державі, дотримуватись прав і свобод людини і громадянина.

Науково-педагогічним складом кафедри оперативно-розшукової діяльності в освітньому процесі використовуються різні методи проведення навчальних занять. Особливе місце в освітньому процесі посідають бінарні заняття, у яких беруть участь працівники практичних оперативних підрозділів Національної поліції, а також представники академічної спільноти.

Чергове бінарне заняття з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» зі студентами першої групи третього курсу Навчально-наукового інституту права та безпеки ОДУВС було проведено професором кафедри ОРД кандидатом юридичних наук, професором Сергієм Албулом. У занятті взяв участь доцент кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» доктор юридичних наук, професор Дмитро Цехан.

Під час заняття були проаналізовані сучасні наукові погляди на найбільш актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності, а також практичні аспекти застосування засобів ОРД у протидії злочинності.

Перейти до вмісту