• Українська
  • English
×

ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У період з 18 по 20 листопада на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки (Факультет історії, політології та національної безпеки), за підтримки Куявського університету у Влоцлавеку, Видавничого дому «Гельветика» та Центру українсько-європейського наукового співробітництва, у м. Луцьк відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція «Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції».

У роботі взяли участь більше 70 учасників: доктори наук, професори, голови спеціалізованих вчених рад, вчені секретарі, завідувачі відділів аспірантури, директори науково-дослідних інститутів, керівники навчальних закладів та наукових установ, гаранти освітньо-наукових програм, експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Одеський державний університет внутрішніх справ представляв директор навчально-наукового інституту права та кібербезпеки д.ю.н., професор Андрій Бабенко, який поділився досвідом підготовки докторів філософії та проходження акредитацій в ОДУВС.

Професор А. Бабенко визначив основні проблеми, ризики та виклики, з якими стикаються ЗВО під час акредитацій та у ході підготовки здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану; поділився досвідом роботи в якості гаранта ОНП та Експерта НАЗЯВО; представив ідеї для публічного обговорення з метою забезпечення якісної підготовки докторів філософії в умовах воєнного стану та викликів сьогодення.

Учасники наукового заходу обмінялися досвідом підготовки докторів філософії в умовах воєнного стану, визначено основні проблеми, з якими стикаються заклади вищої освіти під час акредитації, у ході навчального процесу, а також у ході формування разових спеціалізованих вчених рад та безпосередніх захистів дисертацій в умовах воєнного стану.

Крім цього, фахівцями проведено конструктивний обмін думками у світлі нових воєнних реалій в Україні; здійснено аналіз проблем у підготовці докторів філософії та докторів наук в період війни та післявоєнного стану; сформульовано нові ідеї та підходи до вирішення проблем в системі освіти з урахуванням воєнного стану.

Учасники заходу пройшли семінари-тренінги з питань правового регулювання спеціалізованих вчених рад, з організації та планування діяльності спеціалізованих вчених рад в умовах воєнного стану; а також особливостей діяльності аспірантури (ад’юнктури) та спеціалізованих вчених рад в умовах воєнного стану.

Перейти до вмісту