• Українська
  • English
×

Відкрите практичне заняття з цивільного права з елементами тренінгу

21 вересня завідувачем кафедри цивільно-правових дисциплін Віктором Маковієм було проведено відкрите практичне заняття з елементами тренінгу з навчальної дисципліни «Цивільне право» на тему «Правочини» для здобувачів 2-го курсу спеціальності «Право» факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ.

Заняття було організовано з поширеним використанням методів інтерактивного, евристичного та проблемно-пошукового характеру.

З урахуванням спеціальності та профілю підготовки здобувачів за освітньою програмою «Право» були підібрані завдання, які спрямовані на формування компетентностей загального та професійного (спеціального) спрямування.

Колектив навчальної групи був поділений на дві команди, які успішно долали в рамках навчального заняття такі змістовні його частини, як: «З чим я прийшов на сьогоднішнє заняття?», «Наука: все геніальне – просто», «Техніка складання документів – культура правозастосування», «Ми вчимося аналізувати відеоматеріал», «Кожне вчення завершується практикою».

Кожен етап мав свою мету, що фактично була складовою загальної цілі заняття – формування комплексу знань, умінь та навичок, пов’язаних з правозастосуванням таких вагомих юридичних категорій як «представництво» та «правочини».

Безпосередньо здобувачами були підготовлені завдання в межах перших трьох етапів, де зокрема підготовлено правові документи з помилками формального, змістовного та логічного характеру, що змусило команди додатково попрацювати для спільного результату. А останні дві вправи вимагали неабиякої кмітливості, зібраності та командного духу, оскільки передбачали занурення у діяльність учасників судового процесу в рамках відеозасідань судів відповідних інстанцій, а також прояв здатності до системного підходу в оперуванні комплексом отриманих знань, умінь та навичок для розв’язання ситуаційних завдань із безпосередньої правничої практики.

За результатами спільної роботи викладача та здобувачів вищої освіти констатовано досягнення визначеної мети навчального заняття, виокремлено кращих, визначені шляхи до удосконалення решті, що обов’язково має стати запорукою успішної професійної соціалізації майбутніх правоохоронців.

Перейти до вмісту