Наукове товариство

Положення про наукове товариство здобувачів вищої освіти і молодих вчених Одеського державного університету внутрішніх справ

Науково-дослідна діяльність здобувачів вищої освіти у ЗВО з особливими умовами навчання є важливою складовою формування майбутнього фахівця – юриста, фахівця – правоохоронця нової формації на шляху до євроінтеграції системи вищої юридичної освіти. 

Наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених (далі – Наукове товариство) Одеського державного університету внутрішніх справ є осередком організації науково-дослідної роботи, яке створено на засадах: 

– органічного поєднання науково-дослідної роботи з навчальним процесом; 

– зв’язку з науковими дослідженнями кафедр університету; 

– рівноправності членів в організації самоврядування; 

– відкритості діяльності; 

– добровільності вступу до Наукового товариства. 

Основними напрямками в діяльності Наукового товариства є: 

– встановлення комунікативних зв’язків по обміну досвідом проведення новітніх освітніх технологій з іншими ЗВО юридичного спрямування; 

– ознайомлення з впровадженням сучасних інформаційних технологій у боротьбі зі злочинністю в діяльності: практичних підрозділів Національної поліції України та інших провідних фахівців правоохоронної сфери; наукових установ та наукових лабораторій правоохоронного спрямування; 

– участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, олімпіадах, конкурсах на кращу наукову роботу; 

– обмін передовим досвідом роботи наукових товариств здобувачів вищої освіти та молодих вчених з іншими ЗВО з особливими умовами навчання; 

– вивчення міжнародного досвіду організації науково-дослідної роботи вищих навчальних закладів правоохоронного спрямування за кордоном; 

– удосконалення організаційних форм комунікації між Радою Наукового товариства, старостатом наукових гуртків, органами курсантсько-студентського самоврядування в сфері науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти ОДУВС. 

Координатором діяльності Наукового товариства призначено старшу наукову співробітницю відділу організації наукової роботи, к. пед. н., доцентку Косаревську Ольгу Віталіївну.  

Координати Наукового товариства: «»м. Одеса, пров. Сабанський, 4, 

тел. +380 97155 88 66 

тел. +380 93 560 27 88 (голова Ради Березовенко Любов Сергіївна); 

е-mail: vonr.oduvs@i.ua 

kosarevskaya.olga1@gmail.com 

НАУКОВІ ГУРТКИ 

Науковий курсантсько-студентський гурток при кафедрі університету є первинною структурною одиницею Наукового товариства. Науковий гурток є однією з важливих форм якісної підготовки і виховання фахівців вищої кваліфікації, здатних творчо використовувати в практичній діяльності органів Національної поліції досягнення юридичної науки та науково-технічного прогресу. Вони покликані стимулювати активну творчу працю здобувачів вищої освіти у процесі навчання й оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їх творчого зростання. Робота в науковому гуртку включає взаємопов’язані елементи: 

– ознайомлення членів гуртку з методологічними засадами організації науково-дослідної діяльності, формами наукової творчості; 

– проведення наукових досліджень здобувачами вищої освіти з пріоритетних напрямків правоохоронної та правозахисної діяльності під керівництвом науково-педагогічного складу університету. 

НАУКОВІ ГУРТКИ УНІВЕРСИТЕТУ 

«Правознавець» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри трудового, земельного та господарського права. Керівник – доцент кафедри , к.ю.н., Антоненко Олександр Анатолійович 

«Молодий Цивіліст» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри цивільно-правових дисциплін. Керівник – доцентка кафедри, к.ю.н., підполковниця поліції Мирза Світлана Степанівна 

«Fascinating English» (англійська мова) – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри мовної підготовки. Керівник – старша викладачка кафедри Драпалюк Катерина Іванівна. 

«Джерело» (Українська мова) – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри мовної підготовки. Керівник – доцентка кафедри, к.пед.н., доцентка Тягнирядно Євгенія Василівна. 

«ОРД» – курсантський науковий гурток кафедри оперативно-розшукової діяльності. Керівник – доцент кафедри, к.ю.н., Щурат Тарас Григорович 

«Фахівець» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри кримінального права та кримінології. Керівник – доцентка кафедри, к.ю.н., доцентка Кулик Людмила Миколаївна. 

«Правоохоронець – науковець» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри адміністративної діяльності поліції. Керівник – старший викладач кафедри, к.ю.н., Афонін Дмитро Сергійович. 

«Правоохоронець» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення». Керівник – професор кафедри, д.ю.н., доцент, Пядишев Володимир Георгійович. 

«Щит і меч» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки. Керівник – викладачка кафедри, к.ю.н., майор поліції, Удренас Галина Іванівна. 

«Фортеця Права «Aree Legis» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри адміністративного права та адміністративного процесу. Керівник – доцентка кафедри, к.ю.н., Волокітенко Ольга Михайлівна. 

«Криміналістика та психологія» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри криміналістики та психології. Керівник – доцент кафедри, к.ю.н., Федоров Ігор Васильович.  

«Кримінальний процес» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри кримінального процесу. Керівник – доцент кафедри, к.ю.н., Берназ Павло Васильович. 

«Правознавець» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри державно-правових дисциплін. Керівник – доцент кафедри, к.ю.н., Скриль Сергій Анатолійович. 

«Феміда» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри теорії та філософії права. Керівник – викладачка кафедри Березовенко Л.С. 

«Філософська кав’ярня» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри соціально-економічних дисциплін. Керівник – доцент кафедри , к.політ.н. Пальшков Костянтин Євгенович. 

«Конституціоналіст» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри конституційного та міжнародного права. Керівник – завідувач кафедри, к.політ.н., доцент Юрченко Микола Миколайович.