Наукове товариство

Положення про наукове товариство здобувачів вищої освіти і молодих вчених Одеського державного університету внутрішніх справ

Науково-дослідна діяльність здобувачів вищої освіти у ЗВО з особливими умовами навчання є важливою складовою формування майбутнього фахівця – юриста, фахівця – правоохоронця нової формації на шляху до євроінтеграції системи вищої юридичної освіти.

Наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених (далі – Наукове товариство) Одеського державного університету внутрішніх справ є осередком організації науково-дослідної роботи, яке створено на засадах:

– органічного поєднання науково-дослідної роботи з навчальним процесом;

– зв’язку з науковими дослідженнями кафедр університету;

– рівноправності членів в організації самоврядування;

– відкритості діяльності;

– добровільності вступу до Наукового товариства.

Керуючись настановами Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій від 06 листопада 2019 р., Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України, було розроблено Стратегію комунікації у сфері науково-дослідної діяльності в ОДУВС, яка визначила основні напрямки в діяльності Наукове товариства:

 • – встановлення комунікативних зв’язків по обміну досвідом проведення новітніх освітніх технологій з іншими ЗВО юридичного спрямування;
 • – ознайомлення з впровадженням сучасних інформаційних технологій у боротьбі зі злочинністю в діяльності: практичних підрозділів Національної поліції України та інших провідних фахівців правоохоронної сфери; наукових установ та наукових лабораторій правоохоронного спрямування;
 • – участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, олімпіадах, конкурсах на кращу наукову роботу;
 • – обмін передовим досвідом роботи наукових товариств здобувачів вищої освіти та молодих вчених з іншими ЗВО з особливими умовами навчання;
 • – вивчення міжнародного досвіду організації науково-дослідної роботи вищих навчальних закладів правоохоронного спрямування за кордоном;
 • – удосконалення організаційних форм комунікації між Радою Наукового товариства, старостатом наукових гуртків, органами курсантсько-студентського самоврядування в сфері науково-дослідної роботи курсантів та студентів ОДУВС.

Координатором діяльності Наукового товариства призначено провідну наукову співробітницу відділу організації наукової роботи університету

Координати Наукового товариства: м. Одеса, пров. Сабанський, 4,

тел. +380 97 155 88 66

тел. +380 93 560 27 88 (голова Ради Березовенко Любов Сергіївна);

е-mail: vonr.oduvs@i.ua

kosarevskaya.olga1@gmail.com

НАУКОВІ ГУРТКИ

Науковий курсантсько-студентський гурток при кафедрі університету є первинною структурною одиницею Наукового товариства. Науковий гурток є однією з важливих форм якісної підготовки і виховання фахівців вищої кваліфікації, здатних творчо використовувати в практичній діяльності органів Національної поліції досягнення юридичної науки та науково-технічного прогресу. Вони покликані стимулювати активну творчу працю курсантів і студентів у процесі навчання й оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їх творчого зростання. Робота в науковому гуртку включає взаємопов’язані елементи:

– ознайомлення членів гуртку з методологічними засадами організації науково-дослідної діяльності, формами наукової творчості;

– проведення наукових досліджень курсантами і студентами з пріоритетних напрямків правоохоронної та правозахисної діяльності під керівництвом науково-педагогічного складу університету.

НАУКОВІ ГУРТКИ УНІВЕРСИТЕТУ

 1. «Правознавець» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри трудового, земельного та господарського права. Керівник – доцент кафедри , к.ю.н., Антоненко Олександр Анатолійович
 2. «Молодой Цивіліст» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри цивільно-правових дисциплін. Керівник – доцентка кафедри, к.ю.н., підполковниця поліції Мирза Світлана Степанівна
 3. «Fascinating English» (англійська мова) – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри мовної підготовки. Керівник – старша викладачка кафедри Драпалюк Катерина Іванівна.
 4. «Джерело» (Українська мова) – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри мовної підготовки. Керівник – доцентка кафедри, к.пед.н., доцентка Тягнирядно Євгенія Василівна.
 5. «Die de moderne deutsche Sprache» (Німецька мова) – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри мовної підготовки. Керівник – професорка кафедри , к.пед.н., Бочевар Алла Григорівна.
 6. «ОРД» – курсантський науковий гурток кафедри оперативно-розшукової діяльності. Керівник –доцент кафедри , к.ю.н., Щурат Тарас Григорович..
 7. «Фахівець» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри кримінального права та кримінології. Керівник – доцентка кафедри, к.ю.н., доцентка Кулик Людмила Миколаївна.
 8. «Правоохоронець – науковець» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри адміністративної діяльності поліції. Керівник – старший викладач кафедри Афонін Дмитро Сергійович.
 9. «Правоохоронець» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення». Керівник – викладачка кафедри, к.ю.н., Мельнікова Олена Олександрівна.
 10. «Щит і меч» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки. Керівник –викладачка кафедри, майор поліції, Удренас Галина Іванівна.
 11. «Фортеця Права «Aree Legis» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри адміністративного права та адміністративного процесу. Керівник – доцентка кафедри, к.ю.н., Волокітенко Ольга Михайлівна.
 12. «Криміналістика та психологія» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри криміналістики та  психології. Керівник – доцентка кафедри, майор поліції Проценко Олена Олександрівна.
 13. «Кримінальний процес» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри кримінального процесу. Керівник – старший викладач кафедри, к.ю.н., Федоров Ігор Васильович.
 14. «Правознавець» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри державно-правових дисциплін. Керівник – доцентка кафедри, к.ю.н., Небеська Марина Сергіївна.
 15. «Феміда» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри теорії та філософії права. Керівник – викладачка кафедри Березовенко Л.С.
 16. «Філософська кав’ярня» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри соціально-економічних дисциплін. Керівник – доцент кафедри , к.політ.н. Пальшков Костянтин Євгенович.
 17. «Конституціоналіст» – курсантсько-студентський науковий гурток кафедри конституційного та міжнародного права. Керівник – професорка кафедри, к.політ.н., доцентка Мошак Олена Володимирівна.