Навчально-методична робота

qwerty123

 

Навчально-методична робота кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету ОДУВС спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі здобувачами вищої освіти на факультеті.

Серед основних напрямів такої роботи можна визначити:

  • – створення навчально-методичних комплексів з дисциплін у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
  • – організація системи підвищення педагогічної майстерності викладачів кафедри;
  • – аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників;
  • – вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять та організаційних форм навчання.

 

Кафедрою здійснюється викладання 36 навчальних дисциплін для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність»: адвокатура та нотаріат України, господарське право,  господарське процесуальне право, деліктні зобов’язання, дізнання в кримінальному провадженні, докази і доказування у кримінальному провадженні,  досудове розслідування,  інформаційне забезпечення професійної діяльності, інформаційні технології, інформаційно-телекомунікаційні системи, кваліфікація кримінальних правопорушень, кваліфікація кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, криміналістика, кримінальне право,  кримінальний процес, кримінально-виконавче право,  кримінально-правова кваліфікація, кримінологія, кримінологія та правова статистика, кримінологія та профілактика кримінальних правопорушень, медіація, наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги. Ознаки наркотичного сп’яніння, негласні слідчі (розшукові) дії,  основи криміналістики, основи кримінального аналізу, основи кримінального права,  основи кримінальної процесуальної діяльності, основи оперативно-розшукової діяльності,  особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, судова бухгалтерія, судова медицина та психіатрія, цивільне право,  цивільне право та процес, цивільне та сімейне право,  цивільний процес, юридична психологія. Вищевказані дисципліни кафедри забезпечені відповідними навчально-методичними комплексами.

Викладачі кафедри використовують новітні навчальні технології для проведення лекцій, семінарських та практичних занять з максимальною орієнтацією на розвиток критичного мислення курсантів та студентів, активізацію їх самостійної роботи. Цьому сприяє як міжнародний, так і практичний досвід викладачів кафедри.

Викладачами кафедри широко використовуються активні форми та методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості курсантів та студентів в отриманні професійних знань та умінь, а також розвитку практичних навичок та наукового мислення, чому активно сприяють впровадження у навчальний процес практичних форм розв’язання проблемних ситуацій, ділових ігор та проведення тренінгів із складання процесуальних документів та вирішення практичних завдань, робота в ЄРДР та ЄДРСР.