Кафедра професійних та спеціальних дисциплін

psd

Кафедра професійних та спеціальних дисциплін створена на базі Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ у 2014 році.

Основними завданнями кафедри є:

  • – організація та здійснення на сучасному рівні навчальної, наукової та практичної підготовки курсантів та студентів за закріпленими за кафедрою дисциплінами;
  • – розробка та удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються, запровадження нових освітніх технологій, форм та методів навчання з урахуванням практичного досвіду діяльності правоохоронних органів;
  • – організація підвищення професійної майстерності та наукової кваліфікації науково-викладацького складу;
  • – забезпечення взаємодії з національними та міжнародними урядовими та неурядовими організаціями, проведення наукових та організаційних заходів, спрямованих на розвиток професіоналізму працівників ОВС, забезпечення взаємодії Національної поліції та громадянського суспільства, підвищення рівня захисту прав і свобод людини і громадянина.

Очолює кафедру Шкута Олег Олегович, доктор юридичних наук, доцент, діючий адвокат, член Ради адвокатів Херсонської області.

На кафедрі працює 27 осіб, з яких:

18 штатних працівників, серед них: 2 доктори юридичних наук (2 мають вчене звання професора), 11 кандидатів наук, з яких 9 кандидатів юридичних наук (з них 1 має вчене звання професора та 1 має вчене звання доцента), 2 доктори PhD.

5 осіб працюють за внутрішнім сумісництвом, з них: 1 доктор юридичних наук, професор та 2 кандидати юридичних наук (з них 1 має вчене звання доцента).

4 особи працюють за зовнішнім сумісництвом, з них 1 доктор наук, професор, 2 кандидати юридичних наук.

Практичний досвід роботи в органах внутрішніх справ та прокуратури України мають 8 працівників кафедри.

Практичний досвід роботи в судовій системі України мають 2 працівники кафедри.

Практикуючими адвокатами є 3 працівники кафедри, з яких 1 є професійним медіатором.

E-mail: kaf.psd.hf@oduvs.edu.ua