Наукова діяльність

Науково-педагогічний склад кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін здійснює свою наукову діяльність відповідно до Плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на рік.

Основними формами наукової діяльності викладачів кафедри є: підготовка наукових статей та публікація їх у спеціалізованих періодичних виданнях; підготовка тез доповідей для участі у роботі наукових (науково-практичних) конференцій національного та міжнародного рівнів; робота по підготовці і виданню монографій та навчальних посібників; організація та проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, наукових семінарів; керівництво науково-дослідною діяльністю здобувачів вищої освіти; налагодження міжвузівського та міжнародного творчого співробітництва.

З моменту створення кафедри, науково-педагогічним складом були організовані та проведені: Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія права як методологічна основа формування правової культури майбутніх юристів» (19 листопада 2015 року);

risunok2

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Психолого-педагогічне забезпечення якості професійної підготовки майбутніх юристів» (28 квітня 2017 року);risunok3

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика (м. Херсон, 25 травня 2018 року) та ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика (м. Херсон, 24 травня 2019 року).

risunok4

Викладачі кафедри активно здобувачів вищої освіти факультету до участі у науково-дослідній діяльності. Так, тільки протягом 2021 року, 51 здобувачів вищої освіти, підготовлених науково-педагогічними працівниками кафедри, прийняли участь у науково-практичних конференціях та круглих столах як на базі факультету так і в інших навчальних закладах.

Викладач кафедри Мирошникова М.С. у 2018 році захистила дисертацію та отримала диплом кандидата педагогічних наук (науковий керівник професор кафедри Бутенко В.Г.).

Науково-педагогічний склад кафедри підтримує тісні творчі зв’язки з іншими навчальними закладами міста Херсона та України.

29 травня 2020 року проведена ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика».

28 травня 2021 року проведена IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференція» Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика».

26 травня 2022 року проведена V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференція» Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика».

ball gown wedding dress with lace sleevesdoorway