Наукова діяльність

Науково-педагогічний склад кафедри загальноправових дисциплін здійснює свою наукову діяльність відповідно до Плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на рік.

Основними формами наукової діяльності викладачів кафедри є: підготовка наукових статей та публікація їх у спеціалізованих періодичних виданнях; підготовка тез доповідей для участі у роботі наукових (науково-практичних) конференцій національного та міжнародного рівнів; робота по підготовці і виданню монографій та навчальних посібників; організація та проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, наукових семінарів; керівництво науково-дослідною діяльністю здобувачів вищої освіти; налагодження міжвузівського та міжнародного творчого співробітництва.

Науково-педагогічним складом було організовано та проведено велику кількість конференцій та круглих столів, а саме:

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика (м. Херсон, 25 травня 2018 року);

– ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика (м. Херсон, 24 травня 2019 року);

– 29 травня 2020 року проведена ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика»;

– 28 травня 2021 року проведена IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика»;

– 26 травня 2022 року проведена V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика»;

– 25 травня 2023 року проведена VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка поліцейських в Україні: Методологія, теорія, практика (до 50-річчя із дня заснування освітнього закладу МВС на Херсонщині)»,  які включають тези доповідей науково-педагогічних працівників, представників правоохоронних органів, курсантів та студентів, які брали участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика».

Викладачі кафедри активно спонукають здобувачів вищої освіти факультету до участі у науково-дослідній діяльності.

Так, тільки протягом 2023 року 51 здобувач вищої освіти, підготовлений науково-педагогічними працівниками кафедри, взяв участь у науково-практичних конференціях та круглих столах як на базі факультету, так і в інших навчальних закладах.

Науково-педагогічний склад кафедри підтримує тісні творчі зв’язки з іншими навчальними закладами.

Основними формами наукової діяльності кафедри виступають:

– робота над дисертаційними дослідженнями та підготовка напрацювань щодо отримання наукового звання «доцент» і «професор»;

– розробка посібників, монографій, написання наукових праць у національних та зарубіжних виданнях та виданнях, які баз Scopus та Web of Science;

– участь науковців кафедри в конференціях національного та міжнародного рівнів;

– наукове співробітництво з практичними підрозділами Національної поліції України, органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями, науковими установами та іншими навчальними закладів;

– підвищення професійного та викладацького досвіду шляхом підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу кафедри, участі у тренінгах національного та зарубіжного форматів;

– організація проведення всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, круглих столів, семінарів, у тому числі з залученням практичних працівників;

Упродовж 2022-2023 навчального року кафедра набула наступних показників:

Фахові видання – 4;

Написання наукових статей у Web of Science або Scopus – 1;

Тези конференцій (в тому числі міжнародні) – 16;

Участь у підготовці кафедральних навчально-методичних посібників – 2;

Участь у колективних монографіях – 1;

Наукова робота із здобувачами вищої освіти – 1.

ball gown wedding dress with lace sleevesdoorway