Кафедра цивільно-правових дисциплін

Історія кафедри розпочинається зі створення 3 грудня 1999 року наказом МВС України № 940 кафедри цивільного та трудового права. У 2007 році кафедра була реорганізована у кафедру цивільного права та процесу, а у 2013 році – у кафедру цивільно-правових дисциплін. Вона є випускаючою при підготовці юристів за господарсько-правовою спеціалізацією.

У різні роки на кафедрі працювали: д.ю.н., професор О.О. Погрібний, д.п.н., професор Г.Х. Яворська, к.ю.н., доцент І.Л. Кострицький, к.ю.н., доцент О.М. Пащенко, к.ю.н., доцент В.І. Дрішлюк, к.ю.н. І.Г. Булах, к.ю.н. А.В. Журавель, к.ю.н., доцент П.В. Берназ, к.ю.н. Маєвська А.В., к.ю.н., доцент Кісель В.Й. та ін.

З моменту заснування до 2012 року кафедру очолював професор Резніченко Семен Васильович, а з лютого того ж року на посаду начальника кафедри призначений доцент Маковій Віктор Петрович.

В умовах реформування правоохоронних органів, де основним функціональним призначенням діяльності поліції стає сервісне обслуговування громадян, зміщується акцент співвідношення правової регламентації публічного та приватного інтересів, що стає поштовхом до більш прискіпливого вивчення блоку навчальних дисциплін про приватне право. Саме на кафедру покладено завдання забезпечити вивчення приватно-правових галузей права, які закладають фундамент у базову підготовку фахівців-юристів найвищого ґатунку.

Науково-педагогічний склад кафедри здійснює викладання наступних навчальних дисциплін: цивільне та сімейне право, цивільний процес, екологічне право, трудове право, господарське право, деліктні зобов’язання,  право інтелектуальної власності, житлове право, захист інтелектуальної власності в Україні, актуальні проблеми цивільного права та цивільного процесу, актуальні проблеми сімейного права, актуальні питання права інтелектуальної власності, цивільне право та процес, проблеми правозастосування при вирішенні цивільних спорів, правові інструменти альтернативного вирішення спорів, приватне право: практика тлумачення та застосування, правове регулювання охоронних послуг на об’єктах морського транспорту.

Контакти:

м. Одеса, пров. Сабанський, 4

E-mail: cpd_oduvs@i.ua

эркерюиюб