Видання кафедри

1. Основи гірської підготовки для працівників спеціальних підрозділів/
Сягровець В.А. ОДУВС – Одеса : ОДУВС, 2012 р. – 40 с

2. Профілактика тероризму на залізничному транспорті: навчальний
посіб./уклад. Поляков Є.В., Савочкін Д.С., Ульянов О.І., Дубко Ю.В., Ніколаєв
О.Т. – Одеса:ОДУВС, 2012-148 с.

3. Основи спеціальної підготовки: навчальний посібник в 3 частинах:
Ч.IІІ./ За заг. О.С. Геращенко, І.В. Єроцька, О.М. Цильмак, В.А. Сягровець–
Одеса, ОДУВС, 2013. – 218 с.

4. Методичні матеріали для самостійної роботи курсантів Одеського
державного університету внутрішніх справ С.В. Жуковський-Одеса: ОДУВС,
2013.

5. Тактико-спеціальна підготовка: навч.-метод. Посібник/Л.І. Аркуша,
А.Ю. Журавльов, Р.В. Мукоїда, В.А. Сягровець, А.О. Шелехов, О.А. Веліонта
та ін.; Національний університету “Одеська юридична академія”.-Одеса:
Фенікс, 213-96 с.

6. Тактика силових дій працівників ОВС під час припинення групових
порушень громадського порядку та ліквідації масових заворушень: методичні
рекомендації з навчальної дисципліни тактико-спеціальна підготовка/уклад.:
Є.Ф. Бахчеван, В.С. Бутенко, О.С. Геращенко, О.Т. Ніколаєв-Одеса: ОДУВС,
2014.- 48с.

7. Довідник з Вогневої підготовки: навчально методичний посібник з
навчальноїдисципліни вогнева підготовка / уклад. О.С. Геращенко, О.Т.
Ніколаєв, Є.Ф. Бахчеван, О.Ю. Конєв, В.С. Трояновський. – Одеса : ОДУВС,
2014. – 134 с.

8. Навчально-методичний посібникВогнева підготовка в питаннях та
відповідях : навчально-методичний посібник – Ульянов О.І., Ніколаєв О.Т.,
Конєв О.Ю., Бахчеван Є.Ф., Трояновський В.С., Пригодська Ю.В., Квітка Л.А.
Одеса : ОДУВС, 2015. – 185 с.

9. Навчально-методичний посібникКримінально-правова характеристика
терористичного акту та злочинів терористичної спрямованості на транспорті :
навчально-методчний посібник/ Ніколаєв О.Т., Загороднюк С.О., Геращенко
О.С. – Одеса : ОДУВС, 2015. -. 115 с.

10. Профілактична (превентивна) діяльність патрульної поліції [Тeкст]:
навч. пoсіб. / укладачі: О.І. Ульянов, О.Т. Ніколаєв, О.Ю. Конєв, Є.Ф. Бахчеван.
– Одеса: ОДУВС, 2017. – 118 с.

11. Вогнева підготовка в питаннях та відповідях [Тeкст]: навчальнометодичний посібник / укладачі: О.Ю. Конєв, О.І. Ульянов, О.Т. Ніколаєв, О.С.
Геращенко, В.С. Трояновський, Є.Ф. Бахчеван – Одеса: ОДУВС, 2017. – 161 с.

12. Основи топографії для працівників Національної поліції [Тeкст]:
методичні рекомендації / укладачі: А.В.Ярославський, О.І.Тьорло,
Ю.Р.Йосипів, І.Ю.Землянськиий, Є.Ф. Бахчеван – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 115
с.

13. Первина домедична допомога [Тeкст]: навчально-методичні
рекомендації / укладачіУдренас:Г.І. – Одеса: ОДУВС, 2017. –101 с.

14. Нормативне регулювання затримання особи без ухвали слідчого сідді
[Тeкст]: методичні рекомендації / укладачі: О.С.Геращенко. – Одеса: ОДУВС,
2017. – 18 с.

15. Навчальний посібник «Тактико-спеціальна підготовка працівників
національної поліції»/ Ніколаєв О.Т.

16. Навчально-методичний посібник Перша домедична
допомога:методичні рекомендації/ Одеса ОДУВС 2019 – 157 с. – Дулгер
В.В., Удренас Г.І., Прядко В.М. Домброван О.І., Дьорова О.М.

17. Навчально-методичний посібник Безпека життєдіяльності та
медицина надзвичайних ситуацій: навчально-практичний посібник / Одеса
ОДУВС 2019 – 243 с. – Дулгер В.В., Удренас Г.І., Прядко В.М. Домброван
О.І., Дьорова О.М.

18. Навчальний посібник «Основи топографії для працівників
праврохоронних органів» – Львів – 2019.

19. Наочний посібник «Основні прийоми самозахисту, якими повинні
володіти поліцейські під час виконання службових обов’язків» – м.Одеса:
ОДУВС, 2020 – 90 с.

20. Навчально-методичний посібник «Вогнева підготовка» – м. Дніпро:
ДДУВС, 2020 – 220 с.

21. Монография Psychological aspects of confidential public cooperation
with the police. Methodology and science foundation of modern jurisprudence:
monograph /Dorova O., Boston: Primedia eLaunch, 2020. Pp. 144–148.

22. Правові підстави та правила застосування вогнепальної зброї та
спеціальних засобів самооборони громадянами України: навчальний посібник
/Дулгер В.В., Бахчеван Є. Ф., Ніколаєв О.Т. Одеса: ОДУВС, 2021 – 126 с.

23. Рекомендації щодо дій населення під час правового режиму воєнного
стану в Україні: методичні рекомендації/Ніколаєв О.Т., Бахчеван Є. Ф.,
Могорян Е.І. – м. Одеса. ОДУВС, 2022. – 28 с.

24. Пам’ятка щодо використання та застосування вогнепальної зброї:
пам’ятка/Ніколаєв О.Т., Конєв О. Ю., Бахчеван Є. Ф. – м. Одеса. ОДУВС, 2022.
– 68с.

25. Загальні поради особовому складу Національної поліції України щодо
готовності до виконання завдань під час дії правового режиму воєнного стану в
Україні: довідник/Ульянов О.І., Бахчеван Є. Ф., Мосузенко В.Ю. – Одеса.
ОДУВС, 2022. – 53с.

26. Комплекси тактико-спеціальних дій поліцейських на тактичному
полігоні: Навчальний-наочний посібник / Бутенко В.С. та ін. Одеса: ОДУВС,
2021. 112 с.

27. Методичні рекомендації: Організація і методика проведення
практичних занять за формою поліцейського квесту [Є.Ф. Бахчеван, О.І.
Ульянов, В.С. Бутенко, Є.В. Ушаков, М.Е. Москаленко, Р.С. Карагіоз]

28. Колективна монографія: Scientific Foundations of State and Law:
collective monograph / Karpova N., Piestsov R., Makarova O., Konchakovska V. –
etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 316 р. С.184-193.