Видання кафедри

 1. Основи гірської підготовки  для працівників спеціальних підрозділів/ Сягровець В.А. ОДУВС – Одеса : ОДУВС, 2012 р. – 40 с
 2. Профілактика тероризму на залізничному транспорті: навчальний посіб./уклад. Поляков Є.В., Савочкін Д.С., Ульянов О.І., Дубко Ю.В., Ніколаєв О.Т. – Одеса:ОДУВС, 2012-148 с.
 3. Основи спеціальної підготовки: навчальний посібник в 3 частинах: Ч.IІІ./ За заг. О.С. Геращенко, І.В. Єроцька, О.М. Цильмак, В.А. Сягровець– Одеса, ОДУВС, 2013. – 218 с.
 4. Методичні матеріали для самостійної роботи курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ С.В. Жуковський-Одеса: ОДУВС, 2013.
 5. Тактико-спеціальна підготовка: навч.-метод. Посібник/Л.І. Аркуша, А.Ю. Журавльов, Р.В. Мукоїда, В.А. Сягровець, А.О. Шелехов, О.А. Веліонта та ін.; Національний університету “Одеська юридична академія”.-Одеса: Фенікс, 213-96 с.
 6. Тактика силових дій працівників ОВС під час припинення групових порушень громадського порядку та ліквідації масових заворушень: методичні рекомендації з навчальної дисципліни тактико-спеціальна підготовка/уклад.: Є.Ф. Бахчеван, В.С. Бутенко, О.С. Геращенко, О.Т. Ніколаєв-Одеса: ОДУВС, 2014.- 48с.
 7. Довідник з Вогневої підготовки: навчально методичний посібник з навчальноїдисципліни вогнева підготовка / уклад. О.С. Геращенко, О.Т. Ніколаєв, Є.Ф. Бахчеван, О.Ю. Конєв, В.С. Трояновський. – Одеса : ОДУВС, 2014. – 134 с.
 8. Навчально-методичний посібникВогнева підготовка в питаннях та відповідях : навчально-методичний посібник – Ульянов О.І., Ніколаєв О.Т., Конєв О.Ю., Бахчеван Є.Ф., Трояновський В.С., Пригодська Ю.В., Квітка Л.А. Одеса : ОДУВС, 2015. – 185 с.
 9. Навчально-методичний посібникКримінально-правова характеристика терористичного акту та злочинів терористичної спрямованості на транспорті : навчально-методчний посібник/ Ніколаєв О.Т., Загороднюк С.О., Геращенко О.С. – Одеса : ОДУВС, 2015. -. 115 с.
 10. Профілактична (превентивна) діяльність патрульної поліції [Тeкст]: навч. пoсіб. / укладачі: О.І. Ульянов, О.Т. Ніколаєв, О.Ю. Конєв, Є.Ф. Бахчеван. – Одеса: ОДУВС, 2017. – 118 с.
 11. Вогнева підготовка в питаннях та відповідях [Тeкст]: навчально-методичний посібник / укладачі: О.Ю. Конєв, О.І. Ульянов, О.Т. Ніколаєв, О.С. Геращенко, В.С. Трояновський, Є.Ф. Бахчеван – Одеса: ОДУВС, 2017. – 161 с.
 12. Основи топографії для працівників Національної поліції [Тeкст]: методичні рекомендації / укладачі: А.В.Ярославський, О.І.Тьорло, Ю.Р.Йосипів, І.Ю.Землянськиий, Є.Ф. Бахчеван – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 115 с.
 13. Первина домедична допомога [Тeкст]: навчально-методичні рекомендації / укладачіУдренас:Г.І.  – Одеса: ОДУВС, 2017. –101 с.
 14. Нормативне регулювання затримання особи без ухвали слідчого сідді [Тeкст]: методичні рекомендації / укладачі: О.С.Геращенко. – Одеса: ОДУВС, 2017. – 18 с.
 15. Навчальний посібник «Тактико-спеціальна підготовка працівників національної поліції»/ Ніколаєв О.Т.
 16. Навчально-методичний посібник Перша домедична допомога:методичні рекомендації/ Одеса ОДУВС 2019 – 157 с. – Дулгер В.В., Удренас Г.І., Прядко В.М. Домброван О.І., Дьорова О.М.
 17. Навчально-методичний посібник Безпека життєдіяльності та медицина надзвичайних ситуацій: навчально-практичний посібник / Одеса ОДУВС 2019 – 243 с. – Дулгер В.В., Удренас Г.І., Прядко В.М. Домброван О.І., Дьорова О.М.
 18. Навчальний посібник «Основи топографії для працівників праврохоронних органів» – Львів – 2019.
 19.  Наочний посібник «Основні прийоми самозахисту, якими повинні володіти поліцейські під час виконання службових обов’язків» – м.Одеса: ОДУВС, 2020 – 90 с.
 20.  Навчально-методичний посібник «Вогнева підготовка» – м. Дніпро: ДДУВС, 2020 – 220 с.
 21.  Монография Psychological aspects of confidential public cooperation with the police. Methodology and science foundation of modern jurisprudence: monograph /Dorova O., Boston: Primedia eLaunch, 2020. Pp. 144–148.