Видання кафедри

 1. Профілактика тероризму на залізничному транспорті: навчальний посіб./уклад. Поляков Є.В., Савочкін Д.С., Ульянов О.І., Дубко Ю.В., Ніколаєв О.Т. – Одеса:ОДУВС, 2012-148 с.
 2. Тактика силових дій працівників ОВС під час припинення групових порушень громадського порядку та ліквідації масових заворушень: методичні рекомендації з навчальної дисципліни тактико-спеціальна підготовка/уклад.: Є.Ф. Бахчеван, В.С. Бутенко, О.С. Геращенко, О.Т. Ніколаєв-Одеса: ОДУВС, 2014.- 48с.
 3. Довідник з Вогневої підготовки: навчально методичний посібник з навчальної дисципліни вогнева підготовка / уклад. О.С. Геращенко, О.Т. Ніколаєв, Є.Ф. Бахчеван, О.Ю. Конєв, В.С. Трояновський. – Одеса : ОДУВС, 2014. – 134 с.
 4. Навчально-методичний посібник Вогнева підготовка в питаннях та відповідях : навчально-методичний посібник – Ульянов О.І., Ніколаєв О.Т., Конєв О.Ю., Бахчеван Є.Ф., Трояновський В.С., Пригодська Ю.В., Квітка Л.А. Одеса : ОДУВС, 2015. – 185 с.
 5. Навчально-методичний посібник Кримінально-правова характеристика терористичного акту та злочинів терористичної спрямованості на транспорті : навчально-методичний посібник/ Ніколаєв О.Т., Загороднюк С.О., Геращенко О.С. – Одеса : ОДУВС, 2015. -. 115 с.
 6. Профілактична (превентивна) діяльність патрульної поліції [Тeкст]: навч. пoсіб. / укладачі: О.І. Ульянов, О.Т. Ніколаєв, О.Ю. Конєв, Є.Ф. Бахчеван. – Одеса: ОДУВС, 2017. – 118 с.
 7. Вогнева підготовка в питаннях та відповідях [Тeкст]: навчально-методичний посібник / укладачі: О.Ю. Конєв, О.І. Ульянов, О.Т. Ніколаєв, О.С. Геращенко, В.С. Трояновський, Є.Ф. Бахчеван – Одеса: ОДУВС, 2017. – 161 с.
 8. Основи топографії для працівників Національної поліції [Тeкст]: методичні рекомендації / укладачі: А.В.Ярославський, О.І.Тьорло, Ю.Р.Йосипів, І.Ю.Землянськиий, Є.Ф. Бахчеван – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 115 с.
 9. Тактико-спеціальна підготовка працівників Національної поліції: Навчальний посібник /[Албул С. В., Ніколаєв О. Т., Тьорло О. І., Йосипів Ю.Р. та інші.] – Одеса; Львів: ОДУВС; ЛьвДУВС, 2018. 480 с.
 10. Довідник поліцейського: Лимарь М.В., Корженко О.М., Бахчеван Є.Ф. – Одеса: ВНП УКЗ ГУНП в Одеській області, 2018. 148с.
 11. Основи топографії для працівників правоохоронних органів: навчальний посібник / Ярославський А.В., Тьорло О.І., Йосипів Ю.Р., Землянськиий І.Ю., Дулгер В.В., Бахчеван Є.Ф. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 198 с.
 12. Вогнева підготовка: навчально-методичний посібник / Володимир Тимофеев, Анатолій Наточій, Юрій Волков, Олександр Ніколаєв, Олег Кузнецов – Дніпро, ДДУВС, 2020. – 220с.
 13. Правові  підстави та правила застосування вогнепальної зброї та спеціальних засобів самооборони громадянами України: навчальний посібник /Дулгер В.В., Бахчеван Є. Ф., Ніколаєв О.Т. Одеса: ОДУВС, 2021 – 126 с.
 14. Організація і методика проведення практичних занять за формою поліцейського квесту: Методичні рекомендації. [Є.Ф. Бахчеван, О.І. Ульянов, В.С. Бутенко, Є.В. Ушаков, М.Е. Москаленко, Р.С. Карагіоз]– Одеса. ОДУВС, 2022. – 184 с.
 15. Загальні поради особовому складу Національної поліції України щодо підготовки до виконання завдань під час дії правового режиму воєнного стану в Україні: Довідник / О.І. Ульянов, Є.Ф. Бахчеван, В.Ю. Мосузенко. Одеса. ОДУВС, 2022. – 53с.
 16. Пам’ятка щодо використання та застосування вогнепальної зброї. Бахчеван Є.Ф., Ніколаєв О.Т., Конєв О.Ю.: – Одеса. ОДУВС, 2022. – 69с.
 17. Пам’ятка (рекомендації) щодо дій населення під час правового режиму воєнного стану в Україні Рекомендації О.Т. Ніколаєв, Є.Ф. Бахчеван, Е.І. Могорян Одеса ОДУВС, 2022 28 с.
 18. Memo (recommendations) regarding the Actions of the Population during the Legal Regime of Martial Law in Ukraine: Recommendations / O.T. Nikolaiev, Ye.F. Bakhchevan, E.I. Mohorian, O.O. Chychian. Odesa. OSUIA, 2022. 28 p.
 19. Вогнева підготовка: навчальний посібник / уклад. Є.Ф. Бахчеван, І.П. Катеринчук, О.Т. Ніколаєв, В.Ю. Мосузенко – Одеса: ОДУВС, 2022. – 262 с.
 20. Колективна монографія: Scientific Foundations of State and Law: collective monograph / Karpova N., Piestsov R., Makarova O., Konchakovska V. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 316 р. С.184-193.
 21. Поліцейська юрисдикція в умовах воєнного стану : монографія / За заг. ред. Д. В. Швеця, М. О. Семенишина. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 540 с.
 22. Програма первинної військово-професійної підготовки для здобувачів освіти та працівників Одеського державного університету внутрішніх справ. Навчально-методичне видання: Є.Ф. Бахчеван та інш. – Одеса. ОДУВС, 2022. –  276 с.