Кафедра спеціальної фізичної та вогневої підготовки Херсонського факультету

Кафедра спеціальної фізичної та вогневої підготовки Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ створена в 2015 році і є навчально-науковим структурним його підрозділом.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує навчальну, виховну, методичну і науково-дослідну роботу з підготовки юристів (працівників ОВС) зі спеціальностей «Правоохоронна діяльність» та «Правознавство».

Основні завдання кафедри:

− організація і здійснення підготовки висококваліфікованих фахівців з навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою;

− проведення наукових досліджень за профілем кафедри;

− надання методичної допомоги керівництву факультету та курсу в організації та проведенні виховної роботи зі слухачами, курсантами і студентами.карыесфингери