Наукова діяльність

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ТА ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ХЕРСОНСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Науково-педагогічний склад кафедри об’єднує загальна справа підготовки фахівців-правоохоронців та правознавців, забезпечує професійну готовність працівників поліції та правознавців на рівні сучасних вимог із таких напрямків, як:


bez-imeni-3

1) фізична підготовка (спеціальна фізична підготовка, фізичне виховання) − допомагає суттєво підвищити рівень загальної та спеціальної фізичної підготовки правоохоронців, вміло застосовувати заходи фізичного впливу, прийоми самооборони та рукопашного бою в екстремальних ситуаціях при затримці правопорушників та захисту від нападу озброєних злочинців, формувати здатність витримувати значні фізичні та психологічні навантаження під час виконання службових обов’язків з охорони громадського порядку та у боротьбі із злочинністю;

2) вогнева підготовка допомагає засвоєнню курсантами знань з ТТХ, матеріальної частини вогнепальної зброї Національної поліції (пістолетів ПМ, Форт-12, снайперської гвинтівки Драгунова, автомата АКС-74У) та заходів безпеки при користуванні нею; досконалому оволодінню навичками стрільби із зазначених видів зброї, набуттю досвіду практичних стрільб (в тому числі прийомів та правил швидкісної стрільби, в різних умовах, з різних положень тощо);

3) тактико-спеціальна підготовка, алгоритми дій поліцейських у різних ситуаціях службової діяльності (ПППК) сприяє засвоєнню курсантами тактичних прийомів попередження та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень у громадських місцях; підстав та порядку застосування працівниками поліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї; тактиці першочергових дій працівника поліції на місці події; порядок перевірки документів та доставлення в поліцію осіб, підозрюваних у вчиненні правопорушення тощо.

4) долікарська (домедична) допомога, домедична  підготовка ‒ забезпечує засвоєння правоохоронцями та майбутніми юристами сучасних медичних знань та практичних прийомів надання долікарської  допомоги потерпілим, вмінням та навичкам  тактично грамотно діяти в екстремальних ситуаціях з порятунку життя та збереження здоров’я громадян.

5) безпека життєдіяльності та охорона праці − забезпечує курсантів та студентів фаховими знаннями щодо дій в ускладнених умовах (надзвичайних ситуаціях природного, техногенного, соціально-політичного походження тощо), а також надання допомоги потерпілим чи уникнення ураження від небезпечних факторів під час несення служби (на робочому місці).

6) автомобільна підготовка, безпека дорожнього руху, оформлення ДТП, удосконалення навичок водіння автомобілем (ПППК) − забезпечує підготовку поліцейських щодо охорони публічної безпеки на вулично-дорожній мережі, здійснення нагляду за дотриманням громадянами Правил дорожнього руху, підвищення мобільності нарядів патрульної поліції завдяки використанню службового транспорту (легкових автомобілів).

Організація фізичного виховання та спорту в Херсонському факультеті ОДУВС відноситься до основних завдань та проводиться з метою підвищення рівня фізичної підготовки працівників та курсантів факультету, необхідної для виконання оперативно-службових завдань, створення умов для підвищення фізичних якостей кожного правоохоронця.

Науково-педагогічний склад кафедри представлено одним кандидатом педагогічних наук, доцентом, чотирма магістрами фізичного виховання та права, в тому числі чотирма майстрами та двома кандидатами у майстри спорту України.

Для занять спортом є необхідна матеріально-технічна база – стадіон (5250 м2) та три спортивні зали (простора зала для ігрових видів спорту (700 м2), борцівська зала із сучасним борцівським килимом для занять із рукопашного бою та самбо для проведення практичних занять зі спеціальної фізичної підготовки та тренувань з боротьби самбо та дзюдо (112 м2), тренажерна зала «Атлант» (72 м2), відкритий літній спортивний майданчик (780 м2), різноманітні сучасні тренажери та спортивний інвентар, технічні засоби навчання, стрілецький тир (300 м2) тощо.

Фізкультурно-масова та оздоровча діяльність на факультеті реалізується шляхом проведення та участі курсантів та студентів у першостях підрозділу з професійно-прикладних видів спорту; обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

У відповідності з графіком роботи на факультеті функціонують вісім спортивні секції, зокрема: секції боротьби самбо та дзюдо,  рукопашного бою та ігрових видів спорту (волейбол, баскетбол, футбол (футзал)), натільний теніс та теніс, легка атлетика, загальна фізична підготовка, в яких у позаурочний час займаються більше ста курсантів та студентів факультету.

Курсанти і студенти активно беруть участь у спортивних змаганнях різного рівня, є переможцями та призерами обласних, загальнодержавних та міжнародних турнірів.

Викладачами кафедри готуються та видаються методичні розробки, навчальні посібники на допомогу курсантам, студентам та слухачам (практичним працівникам правоохоронних органів), проводяться міжкафедральні науково-практичні семінари, викладачі беруть участь у відомчих вузівських та Всеукраїнських конференціях з відповідної тематики.

Кафедра підтримує співробітництво із спорідненими підрозділами відомчих закладів вищої освіти МВС України (ХНУВС, НАВС, ОДУВС, ДЮІ МВС).

Науково-педагогічний склад розвиває кращі традиції минулих поколінь працівників кафедри та ветеранів факультету, вносить вагомий вклад у почесну справу навчання та фізичного виховання фахівців для Національної поліції України.

За останні роки працівниками кафедри підготовлено та видано ряд навчальних посібників:

 1637138361697 Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху. Методика проведення занять з автомобільної підготовки : [навчально-методичний посібник для викладачів та курсантів ВНЗ МВС України] / Тарас Степанович Вайда, Віктор Петрович Маковій, Наталія Володимирівна Шахман. – 2-е вид., розшир. та доповн. – Харків: Харків юридичний, 2012. – 515 с.
 1637138361705 Професійна етика водія та культура водіння. Методика проведення занять з автомобільної підготовки / Т.С. Вайда : навчально-методичний посібник для викладачів та курсантів ВНЗ МВС України. – видання друге, доповнене. – Харків: Харків юридичний, 2013. – 264 с.
 1637138361639 Основи виховання працівників ОВС / Вайда Т.С., Черкашин А.І., Доценко В.В. : практичний посібник [Текст]. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014. – 318 с.
 1637138361669 Будова й основи технічного обслуговування легкового автомобіля. Методика проведення занять з «Автомобільної підготовки» / Т.С. Вайда, О.Ю. Прокопенко : навчальний посібник. – Харків: Видавництво «Смугаста типографія», 2015. – 376 с.
 1637138361679 Стройова підготовка правоохоронців. Методика проведення практичних занять / Тарас Вайда : навч.-метод. посіб. − Херсон: РВВ ОДУВС, 2016. − 140 с.
 %d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f Водіння легкового автомобіля. Методика проведення занять з практичного навчання / Тарас Вайда : навчально-методичний посібник для інструкторів з водіння та курсантів ВНЗ МВС України. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. – 600 с.
 %d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bf Долікарська допомога / Тарас Вайда : навчальний посібник. − Херсон: Олді-плюс, 2018. − 848 с.
 %d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba Довідник поліцейського з домедичної допомоги / Тарас Вайда : довідкове видання для курсантів, студентів та слухачів ЗВО МВС України. − Херсон: Олді-плюс, 2019. − 424 с.
 1637138361737 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи слухачів заочної форми навчання при вивченні навчальної дисципліни «Долікарська допомога» / Вайда Т.С., Голенко Н.М. : навч.-метод. посіб.  Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 104 с.
 1637138361729 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи слухачів заочної форми навчання при вивченні навчальної дисципліни «Домедична підготовка» / Вайда Т.С.: навч.-метод. посіб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 96 с.
 1637138361650 Удосконалення професійної підготовки поліцейських щодо здійснення ефективної службово-бойової діяльності : матеріали круглого столу круглого столу, м. Херсон, 16 квітня 2020 р. / за заг. ред. канд. пед. наук, доц. Вайди Т.С. ; Одеський державний університет внутрішніх справ. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 266 с.
 %d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f Водіння легкового автомобіля. Методика проведення занять з практичного навчання : навчально-методичний посібник для інструкторів з водіння та курсантів ВНЗ МВС України, стереотипне видання. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 600 с.
 %d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%ba%d0%b0 Пам’ятка працівникові Національної поліції з надання домедичної допомоги : практ. посіб. для курсантів, студентів, слухачів ЗВО МВС України та працівників підрозділів Нац. поліції. Херсон: Олді-плюс, 2020. 56 с.
 2021-11-17_113003 Features of Administrative Responsibility for Non-compliance with Sanitary and Hygienic, Sanitary and Anti-epidemic Rules and Regulations in Ukraine  / Taras Vaida, Larysa Soroka, Viktor Stepanenko : розділ в колективній монографії. COVID-19 Pandemic. Through the Lens of Modern Humanities and Law / Edited by Denys Svyrydenko. Kyiv: Publishing House «Ludmyla», 2020. (132 p.). – Pp. 81-88.
 1637138361660 Удосконалення професійної підготовки поліцейських щодо здійснення ефективної службово-бойової діяльності : матеріали круглого столу круглого столу (м. Херсон, 23 квітня 2021 р.) / за заг. ред. канд. пед. наук, доц. Вайди Т.С., канд. юрид. наук Голенко Н.М. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 300 с.
 1637138361744 Збірник ситуаційних задач зі службової діяльності та алгоритми дій працівників поліції щодо їх вирішення /Вайда Т.С. Яременко А.О., Степаненко В.В.  : навчальний посібник. видання друге, доповнене. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС. 2021. 232 с.
 1637138361722 Збірник тестових завдань для підготовки водіїв транспортних засобів (категорії В, ВЕ) / Вайда Т.С., Голенко Н.М. : практикум. Херсон: Олді-плюс, 2021. 510 с. : іл.

Електронна адреса кафедри: Vajda2015@ukr.net

Поштова адреса: 73034, м. Херсон, вул. Фонвізіна, 1.

Тел. (0552) 39-50-92; моб. 099 90 33 559.

сретчгистероскопия фото