Кафедра спеціальної фізичної та вогневої підготовки Херсонського факультету


Кафедра спеціальної фізичної та вогневої підготовки Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ створена на виконання наказів: Міністра МВС України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань організації підготовки кадрів у ВНЗ МВС України» від 17.07.2014 року № 693, заступника Міністра −
13.08.2014 року № 813 та наказу ректора ОДУВС № 7 від 21. 01.2015 року. Кафедра є навчально-науковим структурним підрозділом Херсонського факультету ОДУВС. 

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує навчальну, виховну, методичну і науково-дослідну роботу з підготовки юристів та працівників Національної поліції зі спеціальностей «Правоохоронна діяльність» й «Право». 

Основні завдання кафедри: 

− організація і здійснення підготовки фахівців з навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою; 

− проведення наукових досліджень за профілем кафедри; 

− надання організаційної та методичної допомоги керівництву факультету та адміністративно-командному складу курсів в проведенні заходів виховної та спортивно-масової роботи з курсантами і студентами. 

Науково-педагогічний склад кафедри об’єднує загальна справа підготовки фахівців-правоохоронців та правознавців, забезпечує професійну готовність працівників поліції та правознавців на рівні сучасних вимог із таких напрямків, як: 

– спеціальна фізична підготовка (фізичне виховання) − допомагає суттєво підвищити рівень загальної та спеціальної фізичної підготовки правоохоронців, вміло застосовувати заходи фізичного впливу, прийоми самооборони та рукопашного бою в екстремальних ситуаціях при затримці правопорушників та захисту від нападу озброєних злочинців, формувати здатність витримувати значні фізичні та психологічні навантаження під час виконання службових обов’язків з охорони громадського порядку та у боротьбі із злочинністю; 

– вогнева підготовка − допомагає засвоєнню курсантами знань з ТТХ, матеріальної частини вогнепальної зброї Національної поліції та заходів безпеки при користуванні нею; досконалому оволодінню навичками стрільби із зазначених видів зброї, набуттю досвіду практичних стрільб (в тому числі прийомів та правил швидкісної стрільби, в різних умовах, з різних положень тощо); 

– тактико-спеціальна підготовка, алгоритми дій поліцейських у різних ситуаціях службової діяльності (ПППК) − сприяє засвоєнню курсантами тактичних прийомів попередження та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень у громадських місцях; підстав та порядку застосування працівниками поліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї; тактиці першочергових дій працівника поліції на місці події; порядок перевірки документів та доставлення в поліцію осіб, підозрюваних у вчиненні правопорушення тощо. 

– домедична підготовка ‒ забезпечує засвоєння правоохоронцями та майбутніми юристами сучасних медичних знань та практичних прийомів надання долікарської допомоги потерпілим, вмінням та навичкам тактично грамотно діяти в екстремальних ситуаціях з порятунку життя та збереження здоров’я громадян. 

– безпека життєдіяльності та охорона праці − забезпечує слухачів та студентів фаховими знаннями щодо дій в ускладнених умовах (надзвичайних ситуаціях природного, техногенного, соціально-політичного походження тощо), а також надання допомоги потерпілим чи уникнення ураження від небезпечних факторів під час несення служби (на робочому місці). 

– безпека дорожнього руху, оформлення ДТП, удосконалення навичок водіння автомобілем (ПППК) − забезпечує підготовку поліцейських щодо охорони публічної безпеки на вулично-дорожній мережі, здійснення нагляду за дотриманням громадянами Правил дорожнього руху, підвищення мобільності нарядів патрульної поліції завдяки використанню службового транспорту (легкових автомобілів). 

Організація спеціальної фізичної підготовки в Херсонському факультеті ОДУВС відноситься до основних завдань та проводиться з метою підвищення рівня фізичної підготовки працівників та курсантів факультету, необхідної для виконання оперативно-службових завдань, створення умов для підвищення фізичних якостей кожного правоохоронця. 

У відповідності з графіком роботи на факультеті функціонують спортивні секції. Курсанти і студенти активно беруть участь у спортивних змаганнях різного рівня, є переможцями та призерами обласних, загальнодержавних та міжнародних турнірів. 

Викладачами кафедри готуються та видаються методичні розробки, навчальні посібники на допомогу курсантам, студентам та слухачам (практичним працівникам правоохоронних органів), проводяться міжкафедральні науково-практичні семінари, викладачі беруть участь у
відомчих вузівських та Всеукраїнських конференціях. 

Науково-педагогічний склад розвиває кращі традиції минулих поколінь працівників кафедри та ветеранів факультету, вносить вагомий підготовку фахівців для Національної поліції України.

E-mail: kaf.sfvp.hf@oduvs.edu.ua

 

рпамблерsummer wedding gown