Кафедра трудового, земельного та господарського права

Інформація про кафедру

Кафедра створена у 2019 році шляхом об’єднання кафедри господарського права та процесу та кафедри трудового, земельного та екологічного права.
Кафедра проводить навчальну, наукову і методичну діяльність з кількох споріднених спеціальностей (12.00.04 – господарське право; господарське процесуальне право, 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення, 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право).
Сучасний склад кафедри – це колектив однодумців, спеціалістів з вищою юридичною освітою, більша частина яких має багаторічний досвід наукової і практичної роботи. На кафедрі працюють 9 осіб, з яких 8 мають науковий ступінь кандидата юридичних наук, 5 – вчене звання доцент.

Контактна інформація:
м. Одеса, провул. Сабанський 4,
ауд. 218
tzgp@ukr.net
kaf.tzgp@oduvs.edu.ua