Наукова діяльність

konf_2

Одним із основних напрямків роботи кафедри кримінального процесу є наукова діяльність. Загальнокафедральна тема науково-дослідної роботи «Охорона та захист прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження». Одним із напрямів наукової роботи кафедри є участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах за кафедральною тематикою. Співробітники кафедри мають зарубіжні публікації, у тому числі Scopus, проходять зарубіжні стажування. Завідувач кафедри к.ю.н. Тетерятник Г.К., професор кафедри к.ю.н., доцент Холостенко А.В., доцент кафедри к.ю.н. Мудрецька Г.В. працюють над написанням дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Завідувач кафедри к.ю.н. Тетерятник Г.К. На кафедрі є дві наукові школи – професора кафедри к.ю.н., професора Смокова С.М. та д.ю.н., професора Тарсенка В.Є. Науково-педагогічні працівники здійснюють наукове керівництво науково-дослідною роботою ад’юнктів та аспірантів університету.Працює курсантсько-студентський науковий гурток, засідання якого проводиться раз на місяць. До складу гуртка входять курсанти, студенти та магістри університету. Результатом роботи гуртка є участь в роботі науково-практичних конференціях різного рівня та публікація статей у наукових фахових виданнях. Основні напрями діяльності: розробка наукових досліджень з питань проведення досудового розслідування, доказів та доказування у кримінальному провадженні, застосування заходів забезпечення кримінального провадження аналізу актуальних проблем застосування кримінального процесуального законодавства України; підтримання зв’язку з практичними підрозділами (проведення лекцій, круглих столів, диспутів, тренінгів); робота з підшефними навчальними закладами м. Одеси (проведення лекцій з правової тематики). Науково-педагогічні працівники здійснюють наукове керівництво науково-дослідною роботою ад’юнктів та аспірантів університету.

11 2