Навчально-методична робота

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Основи кримінального права», «Кримінологія та профілактика кримінальних правопорушень», «Кваліфікація кримінальних правопорушень підслідних органам Національної поліції та прийняття рішень», «Кваліфікація кримінальних правопорушень», «Кваліфікація кримінальних правопорушень проти громадської безпеки та громадського порядку», «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства», «Актуальні проблеми кримінального права України», «Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності», «Регіональна кримінологія» « Регіональна кримінологія та кримінологічна картографія», «Актуальні проблеми сучасної кримінології», «Правове регулювання виконання покарань в сучасних умовах», «Проблеми кримінально-правової правозастосовчої практики в сучасних умовах», «Теоретико-методологічні проблеми кримінального права», “Актуальні проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи”.

Дисципліни кафедри забезпечені розробленими навчально-методичними комплексами, зміст яких включає: навчальну та робочу програму навчальної дисципліни, тематичні плани, методичні рекомендації та плани семінарських занять, лекції до тем, методичні рекомендації для підготовки до заліків, екзаменів та перелік питань для поточного та підсумкового контролю, тестові завдання для самоконтролю й підсумкового контролю та мультимедійне презентаційне забезпечення.

З метою формування правової свідомості та правової культури у майбутніх фахівців та надання якісних знань, науково-педагогічний склад кафедри на підставі результатів дослідження, вивчення та аналізу спеціальної літератури, чинного законодавства, постійно працює над розробкою та забезпеченням навчального процесу методичною й навчальною літературою з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Працівники кафедри постійно працюють над вдосконаленням своє педагогічної майстерності, проходять стажування та курси підвищення кваліфікації у інших закладах освіти.

7 працівників кафедри отримали сертифікати щодо проходження міжнародного стажування.

Науково-педагогічним складом кафедри постійно впроваджуються сучасні інноваційні форми навчання: тренінги, квізи, кейс-методики.

При проведенні навчальних занять викладачами кафедри залучаються практичні працівники-юристи з метою якісної підготовки фахівців за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність».

гугладвордс