Кафедра криміналістики та психології

Кафедра криміналістики та психології є базовим структурним підрозділом факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ.

Основними напрямами діяльності кафедри криміналістики та психології є:

  • Освітня діяльність та методична робота

На високому методичному рівні, з упровадженням прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання, науково-педагогічний склад кафедри здійснює викладання наступних навчальних дисциплін: «Криміналістика», «Юридична психологія», «Криміналістичні засоби та методи розкриття і розслідування кримінальних правопорушень», «Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів превентивної діяльності», «Судова медицина та психіатрія», «Професійне спілкування працівників кримінальної поліції», «Стресостійкість» та інші.

  • Науково-інноваційна робота

Результатами реалізації наукових інтересів співробітників кафедри є підготовка та видання наукових публікацій: Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень (підручник), Криміналістичні засоби та методи розкриття та розслідування кримінальних правопорушень (підручник), Основи кримінального аналізу (посібник з елементами тренінгу I2 Analyst’s Notebook Version8, оперативний аналіз, стратегічний аналіз, I2 iBase8), Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності (навчальний посібник з інтерактивними елементами). Керівництвом підрозділу організоване ефективне використання творчого потенціалу кафедри для вирішенні актуальних проблем науки та створення сучасних технологій навчання.

  • Організаційна робота

Керівництво кафедри криміналістики та психології зважено та обмірковано підходить до формування кадрового складу та штатного розкладу підрозділу, забезпечує встановлення творчих зв’язків з галузевими вищими навчальними закладами та профільними підрозділами Національної поліції України, а також експертними установами і центрами практичної психології. Науково-педагогічний склад кафедри, відповідно до затвердженого плану, приймає участь у профорієнтаційних заходах університету, зокрема «Днях відкритих дверей». Багатогранна та результативна діяльність кафедри регулярно висвітлюється на сторінці кафедри та веб-сайті Університету, а також у засобах масової інформації (7 Канал та Думская, м. Одеса). Працівники кафедри постійно займають ведучі позиції у рейтингу науково-педагогічних працівників Університету.

  • Виховна робота

Науково-педагогічний склад кафедри постійно та системно здійснює комплекс заходів, спрямованих на виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності. Указана діяльність реалізується шляхом ретельного та продуманого планування роботи кураторів академічних груп, пропаганди здорового способу життя та долучення курсантського-студентської молоді до сучасних культурних цінностей.

  • Міжнародна діяльність

Науково-педагогічний склад кафедри успішно займається розробкою та реалізацією комплексу заходів з інтеграції в міжнародний освітньо-науковий простір. Також вивчається міжнародний досвід підготовки фахівців за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) кафедри та його використання в освітньому процесі.  Кафедрою на високому рівні щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування».

 

Контакти:

м. Одеса, пров. Сабанський, 4

Тел: +380 (50) 551-58-50

E-mail:  krim1@ukr.netсео самостоятельнолобановский политик