Наукова діяльність

Щорічно науково-педагогічний склад кафедри конституційного та міжнародного права проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему: «Актуальні питання становлення та розвитку сучасного конституціоналізму в Україні». Також разом із науково-педагогічним складом кафедри державно-правових дисциплін та кафедри трудового, земельного та господарського права, проводить всеукраїнську наукову конференцію «Забезпечення прав людини і громадянина: правові та соціальні аспекти».

Науково-педагогічними працівниками кафедри систематично здійснюються заходи щодо поглиблення міжкафедральних зв’язків з кафедрою державно-правових дисциплін та кафедрою теорії та філософії права ОДУВС.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Конституціоналіст», який має практичну спрямованість та яка передбачає безпосередню участь студентів в підготовці доповідей, виступів з правової тематики перед учнями ліцеїв і загальноосвітніх шкіл, на конференціях та семінарських заняттях. Основною метою гуртка є залучення студентів до науково-дослідної роботи на кафедрі а також покращення знань студентів.

Науково-педагогічний склад кафедри підтримує зв’язки з правоохоронними органами, представниками органів державної влади, громадських організацій.