Наукові видання

 1. Загальні поради особовому складу Національної поліції України щодо готовності до виконання завдань під час дії правового режиму воєнного стану в Україні: довідник/Ульянов О.І., Бахчеван Є. Ф., Мосузенко В.Ю. – Одеса. ОДУВС, 2022. – 53с.
 2. Комплекси тактико-спеціальних дій поліцейських на тактичному полігоні: Навчальний-наочний посібник / Бутенко В.С. та ін. Одеса: ОДУВС, 2021. 112 с.
 3. Методичні матеріали для самостійної роботи курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ С.В. Жуковський-Одеса: ОДУВС, 2013.
 4. Методичні рекомендації: Організація і методика проведення практичних занять за формою поліцейського квесту [Є.Ф. Бахчеван, О.І. Ульянов, В.С. Бутенко, Є.В. Ушаков, М.Е. Москаленко, Р.С. Карагіоз].
 5. Монография Psychological aspects of confidential public cooperation with the police. Methodology and science foundation of modern jurisprudence: monograph /Dorova O., Boston: Primedia eLaunch, 2020. Pp. 144–148.
 6. Навчально-методичний посібник «Прийоми боротьби» : Одеса : ОДУВС, 2019. 82 с.
 7. Навчально-методичний посібник Безпека життєдіяльності та медицина надзвичайних ситуацій: навчально-практичний посібник / Одеса ОДУВС 2019 – 243 с. – Дулгер В.В., Удренас Г.І., Прядко В.М.Домброван О.І., Дьорова О.М.
 8. Навчально-методичний посібник Кримінально-правова характеристика терористичного акту та злочинів терористичної спрямованості на транспорті : навчально-методчний посібник/ Ніколаєв О.Т., Загороднюк С.О., Геращенко О.С. – Одеса : ОДУВС, 2015. -. 115 с.
 9. Навчально-методичний посібник Перша домедична допомога: методичні рекомендації / Одеса ОДУВС 2019 – 157 с. – Дулгер В.В., Удренас Г.І., Прядко В.М.Домброван О.І., Дьорова О.М.
 10. Наочний посібник «Основні прийоми самозахисту, якими повинні володіти поліцейські під час виконання службових обов’язків» – м.Одеса: ОДУВС, 2020 – 90 с.
 11. Наочний посібник «Прийоми затримання та конвоювання» : Одеса : ОДУВС, 2016. 44 с.
 12. Нормативне регулювання затримання особи без ухвали слідчого судді [Тeкст]: методичні рекомендації / укладачі: О.С.Геращенко. – Одеса: ОДУВС, 2017. – 18 с.
 13. Основи гірської підготовки  для працівників спеціальних підрозділів/ Сягровець В.А. ОДУВС – Одеса : ОДУВС, 2012 р. – 40 с
 14. Основи спеціальної підготовки: навчальний посібник в 3 частинах: Ч.IІІ./ За заг. О.С. Геращенко, І.В. Єроцька, О.М. Цильмак, В.А. Сягровець– Одеса, ОДУВС, 2013. – 218 с.
 15. Первина домедична допомога [Тeкст]: навчально-методичні рекомендації / укладачі Удренас:Г.І.  – Одеса: ОДУВС, 2017. –101 с.
 16. Профілактика тероризму на залізничному транспорті: навчальний посіб./уклад. Поляков Є.В., Савочкін Д.С., Ульянов О.І., Дубко Ю.В., Ніколаєв О.Т. – Одеса:ОДУВС, 2012-148 с.
 17. Профілактична (превентивна) діяльність патрульної поліції [Тeкст]: навч. пoсіб. / укладачі: О.І. Ульянов, О.Т. Ніколаєв, О.Ю. Конєв, Є.Ф. Бахчеван. – Одеса: ОДУВС, 2017. – 118 с.
 18. Тактика силових дій працівників ОВС під час припинення групових порушень громадського порядку та ліквідації масових заворушень: методичні рекомендації з навчальної дисципліни тактико-спеціальна підготовка/уклад.: Є.Ф. Бахчеван, В.С. Бутенко, О.С. Геращенко, О.Т. Ніколаєв-Одеса: ОДУВС, 2014.- 48с.
 19. Тактико-спеціальна підготовка: навч.-метод. Посібник/Л.І. Аркуша, А.Ю. Журавльов, Р.В. Мукоїда, В.А. Сягровець, А.О. Шелехов, О.А. Веліонта та ін.; Національний університет “Одеська юридична академія”.- Одеса: Фенікс, 213-96 с.