Кафедра тактико-спеціальної та спеціальної фізичної підготовки

До основних завдань кафедри можна віднести такі напрямки діяльності:

– підготовка висококваліфікованих фахівців для підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України зокрема, у відповідності до сучасних вимог правоохоронної діяльності, які здатні чітко виконувати службово-бойові завдання в повсякденній діяльності та в умовах ускладнення оперативної обстановки із застосуванням зброї та спеціальних засобів;

– проведення наукових досліджень за профілюючими напрямками роботи кафедри, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації;

– формування у курсантів та слухачів високих морально-вольових та психічно-стійких якостей, необхідних під час виконання службово-бойових завдань в типових та екстремальних ситуаціях;

– розвиток фізичної культури і спорту та пропаганда здорового способу життя, популяризація професійно-прикладних видів спорту.

Колектив кафедри складають досвідчені викладачі, які мають досвід практичної діяльності в органах внутрішніх справ та Національній поліції України і неодноразово брали участь у проведенні спеціальних операцій по затриманню озброєних злочинців, припиненню масових заворушень, забезпеченню публічного порядку при проведенні масових заходів.

На теперішній час на кафедрі працює 20 осіб науково-педагогічного складу, серед яких 1 заслужений діяч науки і техніки України, 7 кандидатів наук, 1 заслужений тренер України, 1 заслужений майстер спорту України,  6 майстрів спорту України, 3 кандидати в майстри спорту України, та 5 сертифікованих тренерів з тактичної підготовки для правоохоронних органів.

В Одеському державному університеті внутрішніх справ постійно створюється потужна матеріальна технічна база, яка надає змогу забезпечення якісної підготовки майбутніх правоохоронців за дисциплінами, які викладаються на кафедрі. Так,  науково-педагогічний склад кафедри проводить практичні заняття одночасно на 11-ти локаціях, а саме:

Спортивні зали

– чотири критих спортивних зали – призначені для проведення занять з загальної фізичної підготовки, спеціальної фізичної підготовки та тактики самозахисту, боротьби самбо і рукопашного бою, а також проведення тренувань з ігрових видів спорту;

– два тренажерних зали – призначені для виконання загальнорозвиваючих фізичних вправ та проведення тренувань з гирьового спорту;

– три відкритих спортивних майданчика – призначені для виконання загальнорозвиваючих фізичних вправ та проведення тренувань з ігрових видів спорту;

– дві смуги перешкод – призначені для формування професійно-прикладних навичок і комплексного розвитку фізичних якостей, виховання психологічної стійкості.

 Тактичні полігони

– багатофункціональне крите тактичне містечко – призначене для відпрацювання навичок тактичних дій працівників поліції в складі невеликих підрозділів – бойових порядків (патрульна поліція, СОГ, дільничні офіцери поліції тощо), під час прямого контакту зі злочинцями, в тому числі озброєними вогнепальною зброєю, а також для відпрацювання тактики дій із затримання особливо небезпечних злочинців в умовах населених пунктів за сценаріями максимально наближеними до реальних, з відпрацюванням алгоритмів дій та ввідних за різними ступенями загрози, з використанням імітаційної зброї («airsoft», «paintboll», «SIMUNITION»);

– багатофункціональне відкрите тактичне містечко – призначене для відпрацювання навичок тактичних дій працівників поліції в складі невеликих підрозділів – бойових порядків (патрульна поліція, СОГ, дільничні офіцери поліції тощо), на відкритій місцевості, в парковій зоні, умовах транспорту (у тому числі під час порушень публічного порядку у рухомому складі).

З метою вдосконалення професійних компетентностей курсантів (поліцейських) та формування у них психологічної готовності до дій в складних умовах службової діяльності, на кафедрі викладаються 9 навчальних дисциплін, основою яких є: «Тактико-спеціальна підготовка»; «Спеціальна фізична підготовка (Тактика самозахисту)»; «Домедична підготовка»; «Організація та проведення спеціальних операцій підрозділами Національної поліції України»; «Особиста безпека поліцейського» та інші. Майже всі дисципліни кафедри є дисциплінами практичного спрямування, під час занять навчальний матеріал викладається за сценаріями максимально наближеними до реальних, з відпрацюванням алгоритмів дій та ввідних за різними ступенями загрози.

Також одним з пріоритетних напрямків роботи кафедри є розвиток фізичної культури і спорту. З метою підвищення спортивної майстерності здобувачів вищої освіти та персоналу ЗВО, належної підготовки спортивних команд університету до участі в чемпіонатах МВС України серед закладів вищої освіти з професійно-прикладних видів спорту, в змаганнях на першість фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України, а також популяризації здорового способу життя, на кафедрі організовано діяльність спортивних секцій з наступних видів спорту: «Легка атлетика», «Боротьба самбо», «Гирьовий спорт», «Міні-футбол», «Волейбол» та «Черлідінг з використанням барабанів». На теперішній час з числа курсантів і студентів університету в спортивних секціях на постійній основі займаються 175 осіб, з яких 6 майстрів спорту та 13 кандидатів у майстри спорту України.

Проте не тільки практичним навчанням і спортом живе кафедра. Наукова робота кафедри організована в рамках кафедральної теми дослідження «Службово-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських», і представлена у різних напрямах, до яких можна віднести:

– робота наукового гуртка «Щит і меч», метою діяльності якого є прищеплення навичок науково-дослідної роботи, поглиблення знань з предметів, що викладаються, експериментування та моделювання. До участі в роботі гуртка залучаються здобувачі вищої освіти, які бажають займатись науково-дослідною роботою. Члени наукового курсантсько-студентського гуртка щомісячно проводять засідання гуртка з обговоренням наукових доповідей та реферативних повідомлень, беруть участь у наукових конференціях, а також у науково-дослідній роботі кафедри;

– науково-дослідна і видавнича діяльність, за підсумками якої на сьогодні на кафедрі виконано 5 наукових дисертаційних досліджень та підготовлено більш ніж 15 навчальних посібників за напрямками діяльності кафедри.

Це лише дуже коротка інформаційна довідка про діяльність кафедри тактико-спеціальної та спеціальної фізичної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Здобувачі вищої освіти, які навчаються в університеті, дійсно мають можливість завдяки роботі кафедри здобути необхідні практичні знання для здійснення правоохоронної діяльності під час проходження служби у лавах Національної поліції України та інших правоохоронних органах, займатися професійно-прикладними видами спорту та брати участь у змаганнях різних рівнів, а також реалізовувати себе як науковця в рамках спеціальності «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку».

лобановский харьков классkis37.icu