Наукова діяльність

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ШАПОВАЛОВОЇ ІННИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ СУХАНОВОЇ ДАР’Ї СЕРГІЇВНИ

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ БАЛТАДЖИ ПОЛІНИ МИКОЛАЇВНИ

img_5258   img_1354_novyj_razmer

kalayanov222-2Засновник – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Української Академії Наук Калаянов Дмитро Петрович.

Тематика школи – «Використання досвіду поліції країн ЄС у правоохоронній системі України».

Склад наукової школи: д.ю.н., професор Юнін О.С.; д.ю.н., професор Константінов С.Ф.; д.ю.н, професор Пєтков С.В.; д.ю.н., доцент Кобзарь О.Ф.; к.ю.н., доцент Кубаєнко А.В.; к.ю.н., доцент Виноградов А.К.; к.ю.н. Веселова Л.Ю.

В рамках школи підготовлено низку дисертаційних досліджень:

Калаянов Д.П. Адміністративні проступки, підвідомчі міліції, та їх профілактика: Дис. канд.. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07. – Одеса: ОЮА, 1998. Наук. керівник д.ю.н., професор Додін Є.В.

Юнін О.С. Використання досвіду поліцейських органів країн ЄС в організації діяльності ОВС України: Дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07. (таємно) – Одеса: ОДУВС, 2005. Наук. керівник д.ю.н., професор Калаянов Д.П.

Галінський А.І. Організація взаємодії оперативних підрозділів УВП та ОВС щодо розкриття злочинів та запобігання їм : Дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07. (таємно) – Одеса: ОДУВС, 2006. Наук. керівник д.ю.н., професор Калаянов Д.П.

Маркін М.О. Організаційно-правові засади здійснення прокуратурою нагляду за додержанням законів у сфері боротьби з організованою злочинністю: Дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07. (таємно) – Одеса: ОДУВС, 2006. Наук. керівник д.ю.н., професор Калаянов Д.П.

Виноградов А.К. Організаційно-правові засади адміністрування ПДВ з використанням оперативно-розшукової діяльності: Дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07. (таємно) – Одеса: ОДУВС, 2007. Наук. керівник д.ю.н., професор Калаянов Д.П.

Сиченко О.М. Адміністративно-правові засади оперативно-службової діяльності підрозділів кримінальної міліції МВС України: Дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07. (таємно) – Одеса: ОДУВС, 2008. Наук. керівник д.ю.н., професор Калаянов Д.П.

Калаянов Д.П. Поліція країн ЄС та використання її досвіду в адміністративній діяльності ОВС: теорія і практика: Дис. докт. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. Наук. консультант д.ю.н., професор Берлач А.І.

Кривчук-Новак С.Г. Імплементація стандартів країн Євросоюзу в міграційну політику України: Дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07. – Одеса: ОДУВС, 2011. Наук. керівник д.ю.н., професор Калаянов Д.П.

Кубаєнко А.В. Адміністративно-правове регулювання забезпечення прав та свобод громадян у діяльності правоохоронних органів України : порівняльний аспект: Дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07. – Одеса: ОДУВС, 2012. Наук. керівник д.ю.н., професор Калаянов Д.П.

Науково-методичні видання

1_007 Конституційне право України: Навчальний посібник для студентів за напрямами підготовки 6.030401 «Правознавство» та 6.030402 «Правоохоронна діяльність» / Укладачі: О.В. Мошак, А.С. Мазуренко. — Одеса: ОДУВС, 2015. — 368 с.;
 1_006  Державне право зарубіжних країн: навчально-методичний посібник для студентів за напрямами підготовки 6.030401 «Правознавство» та 6.030402 «Правоохоронна діяльність» / Укладачі: О.В. Мошак, А.С. Мазуренко. — Одеса: ОДУВС, 2016. — 339 с.;
 1_005  Науково-практичний коментар до Митного кодексу України. [текст] / За заг. ред. Додіна Є.В. — К. : «Центр учбової літератури», 2016. — 488 с. (співавторство: доктор юридичних наук, професор Калаянов Д.П.).

 

 1_004

Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. [текст] / Станом на 1 вересня 2016 р. / За заг. ред. В. Пєткова – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 544 с. (авторський колектив доктор юридичних наук, професор Калаянов Д.П.)

  • Основи юридичної техніки: навчально-методичний посібник для студентів 1-го курсу магістратури юридичного факультету та факультету заочного навчання цивільних осіб навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання за напрямом підготовки 8.03040101 «Правознавство»/ Укладач: П.М. Балтаджи. — Одеса: ОДУВС, 2015. — 128 с.;

 

  • Історія вчень про державу і право: навчально-методичні матеріали для студентів 4-го курсу факультету № 4 напряму підготовки «Правознавство» / Укладачі: П.М. Балтаджи, В.В. Македон. — Одеса: ОДУВС, 2016. — 28 с.;

1_002      1_003     111-2

 

 

 

 

продвижение сайтов ценыkeep track of spending app