Кафедра державно-правових дисциплін

Кафедра державно-правових дисциплін є структурним підрозділом факультету № 1 навчально-наукового інституту права та кібербезпеки ОДУВС та проводить навчально-виховну і методичну діяльність за спеціальністю «Право» та «Правоохоронна діяльність» і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність з метою забезпечення фундаментальної правової підготовки кваліфікованих спеціалістів юридичного профілю.

Діяльність кафедри спрямована на забезпечення викладання фундаментальних і професійно орієнтуючих юридичних дисциплін:

 • «Теорія держави та права»;
 • «Історія держави та права»;
 • «Історія держави та права України»
 • «Історія держави та права зарубіжних країн»;
 •  «Юридична деонтологія»;
 • «Поліцейська деонтологія»;
 • «Методологія сучасної юриспруденції»;
 • «Актуальні проблеми дії та тлумачення права»;
 •  «Альтернативні способи вирішення юридичних конфліктів»;
 • «Доктрина прав людини»;
 • «Порівняльні та європейські правничі студії»;
 • Публічне право: практика тлумачення і застосування»;
 • «Сучасні правові доктрини: теорія та практика»;
 • «Юридична компаративістика»

Основні завдання кафедри полягають:

 1. в організації та здійсненні на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу із державно-правових навчальних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;
 2. у виконанні наукових досліджень за профілем кафедри, підготовці науково-педагогічних кадрів і підвищенні їх кваліфікації;
 3. у забезпеченні організаційної та проведенні виховної роботи зі студентами і слухачами.

Ці завдання виконуються шляхом інтеграції  теоретичного навчання і практичної підготовки, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

На кафедрі діє науковий студентський гурток «Правознавець», діяльність якого спрямована на формування навичок науково-дослідної роботи, розширення кола наукових інтересів і підвищення рівня професійної підготовки студентів. Під керівництвом науково-педагогічного складу кафедри, здійснюється наукова робота, що полягає у підготовці наукових статей, участі у наукових конференціях та круглих столах.

 

м. Одеса. вул. Успенська, 1

Тел: (048)743-60-59

E-mail:kafedra_dpd@ukr.netимплантологinstragaram