Наукова діяльність

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Науково-дослідна робота кафедри адміністративної діяльності поліції факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності здійснюється згідно плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт кафедри.

Кафедра здійснює науково-дослідну роботу в рамках наукової теми: Адміністративно-правове забезпечення публічної безпеки і порядку органами Національної поліції України.

Кафедрою видані наступні навчально-методичні матеріали:

  1. Корнієнко М.В. Концептуальні основи протидії насильницьким злочинам щодо дітей. Монографія. Одеса: Одеський. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 320 с.
  2. Підготовка працівників структурних підрозділів Національної поліції України у частині забезпечення та захисту прав дітей. Навчально-методичний посібник у 2-х частинах/ за заг. ред. Журавель Т.В., Зуб Л.В., Ковальової О.В., Корнієнко М.В., Пилипас Ю.В. Київ, 2019. 515 с.
  3. Корнієнко М.В., Ковальова О.В., Берендєєва А.І. Впровадження тренінгових занять в освітній процес закладу вищої освіти. Методичні рекомендації. ОДУВС, 2019. 30 с.
  4. Корнієнко М.В., Ковальова О.В., Берендєєва А.І. Роль поліцейських у запобіганні та протидії домашньому насильству. Методичні рекомендації. ОДУВС, 2019. 30 с.
  5. Кваліфікація адміністративних правопорушень: Навчальний посібник О.В. Ковальова, А.І. Берендєєва, М.В. Корнієнко ОДУВС, 2019. – 156 с.
  6. Правові та організаційні засади дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України: Медведенко Н.В., Медведенко С.В. Ковальова О.В. Монографія. Одеса. 2019. 262 с.
  7. Бугаєць Т., Ковальова О., Пашко Н. Подолання насильства щодо дитини: координація дій. Методичні рекомендації. Одеса. 2020 рік. 34 с.
  8. Міжнародні стандарти на національне законодавство у сфері запобігання та протидії домашньому насильству: Хрестоматія. / уклад.О.В. Ковальова, О.І. Плужнік, О.М. Павлютін. / під заг. ред. М.В. Корнієнко. Одеса: ОДУВС, 2020. 600 с.
  9. Збірник нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: Хрестоматія. / уклад. / О.І. Плужнік, А.Г. Пишна, О.М. Павлютін. / під заг. ред. М.В. Корнієнко. Одеса : ОДУВС, 2020. 445 с.
  10. Роль поліцейських у запобіганні та протидії домашньому насильству. Методичні рекомендації О.В. Ковальова, А.І. Берендєєва, М.В. Корнієнко – ОДУВС, 2020. – 30 с.
  11. Корнієнко М.В., Ковальова О.В. Адміністративні матеріали: підстави та порядок складання. Методичні рекомендації. ОДУВС, 2020. 168 с.
  12. Корнієнко М.В., Крижановська О.В. Методичні рекомендації проведення практичного заняття «Організація діяльності чергових частин національної поліції України. Особливості роботи служби «102». Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ. 2020. 32 с.
  13. Ковальова О.В., Корнієнко М.В. Методичні розробка тренінгового заняття «Запобігання та протидія домашньому насильству» з навчальної дисципліни «Особливості провадження у справах щодо домашнього насильства». Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ. 2020. 16 с.
  14. Бугаєць Т., Ковальова О., Пашко Н. Подолання насильства щодо дитини: координація дій. Методичні рекомендації. Одеса. 2020 рік. 34 с.
  15. Дотримання прав в діяльності органів Національної поліції: Навчальний посібник О.В. Ковальова, А.І. Берендєєва, А.Г. Пишна, В.Ю. Томіна Одеса, 2020.–180 с.
  16. Нормативно-правове забезпечення діяльності патрульного поліцейського: хрестоматія / під заг. ред. Корнієнко М.В. / уклад. / В.Б. Любчик, А.Г. Пишна – Одеса : ОДУВС, 2021. – 131 с.
  17. Методичні рекомендації по проведенню практичних занять із застосуванням спеціалізованого навчального полігону «Лінія102». Корнієнко М.В., Любчик В.Б., Пишна А.Г. – Одеса : ОДУВС, 2021. – 110 с
  18. Навчальний посібник до спеціалізованого курсу із запобігання та протидії домашньому насильству: Частина І: Діяльність уповноважених підрозділів Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Дашутіна О.В., Ігнатов С.О., Ковальова О.В., Корнієнко М.В., Лабунь А.В., Мердова О.М., Мінка Т.П., Репан М.І., Сукмановська Л.М., Ткачов А.С. Київ – Одеса : ОДУВС, 2021. – 177 с.
  19. Оформлення дорожньо-транспортної пригоди: навчально-методичний посібник. Корнієнко М.В., Берназ П.В., Афонін Д.С. – Одеса : ОДУВС, 2021. – 129 с.
  20. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: навчально-методичний посібник. Корнієнко М.В., Пишна А.Г., Десятник А.А.– Одеса : ОДУВС, 2021. – 150 с.
  21. Навчальний посібник. «Захист та дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів» Корнієнко М.В., Томіна В.Ю., Берендєєва А.І. /– Одеса : ОДУВС, 2021. – 141 с.
  22. Поліцейська діяльність : навч. посіб. / Мукоіда Р.В., Любчик В.Б., Пишна А.Г., Берендєєва А.І., Афонін Д.С. / За ред. Корнієнка М.В. Одеса : ОДУВС, 2021. 252 с.