Наукові видання кафери

За результатами проведених науково-практичних конференцій (семінарів), круглих столів кафедрою були видані наступні збірники

uyafch

Пробація та медіація:досвід Словаччини для України:  матеріали міжнародного круглого столу (17-19 травня 2019 року, м. Херсон) / за ред. В.М. Галунько. Херсон, 2019. 111 с. У збірнику містяться матеріали міжнародного круглого столу «Пробація та медіація:досвід Словаччини для України». У працях  авторів розглянуто питання теорії і практики розвитку медіації в України та застосування її з урахуванням досвіду Словаччини.
pach Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019 рік. 187 с. Даний збірник містить результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, курсантів та студентів з питань теорії і практики розвитку права в сучасному світі Всеукраїнської науково-практичної конференція «Новітні напрями в галузі права та освіти»  (12 квітня 2019 р., м. Херсон )

dtyh

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020 рік. 280 с., у збірнику містяться матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Шляхи реформування юридичних наук у європейський простір: теоретико-практичний аспект». У працях авторів розглянуто питання теорії і практики в розвитку права в сучасному світі.  (19 травня 2020 р., м. Херсон)
Науково-педагогічні працівники кафедри входять до складу авторських колективів монографій та навчальних посібників
qrwgf  Завідувач кафедри Бондар В.В. є співавтором міжнародних колективних монографій, а саме: «Theoretical and practical problems of the legal regulation of social relations»:collective monograph / V.V. Abroskin,S.S. Andreichenko,V.V.Bondar, ets/ – Lviv – Torun: Liha-Pres,2019.-320 p. ISBN 978-966-397-177-3
dfvx Міжнародна колективна монографія завідувача кафедри Бондар Валерії: «Development trends in legal science and practice: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph. – Riga, Latvia : ”Baltija Publishing”,2018.-240 p. ISBN 978-9934-571-29-9
Науково-педагогічним складом кафедри у співавторстві видано навчально-методичні посібники
sefc Методичні рекомендації з організації семінарських, практичних завдань та самостійної роботи з навчальних дисциплін “Адміністративне право”, “Запобігання та протидія домашньому насильству” та “Фінансове право”: навч.-метод. посіб / В.В. Бондар, М.Ю. Бездольний, В.М. Галунько, Ю.В. Кузьменко, Н.Л. Шевченко. — Херсон: Видавничий дім “Гельветика”,200. — 104 с. ISBN 978-966-992-026-3
imagep_1 Порядок та особливості складання адміністративних матеріалів: посібник поліцейського: навч. посіб./ В. В. Бондар, М.Ю. Бездольний, В. М. Галунько, та ін. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 44с. ISBN 978-966-992-341-7