Наукова робота

   Окрім викладацької та методичної роботи, науково-педагогічний склад кафедри активно займається науковою діяльністю, напрямки якої охоплює проблематика адміністративного та адміністративно-процесуального законодавства, міжнародного, земельного, природоресурсного та екологічного права, адміністративної та адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції України, професійної діяльності Національної поліції та протидії нелегальній міграції тощо.

   Основними формами наукової діяльності кафедри виступають:

  • робота над дисертаційних досліджень та підготовка напрацювань щодо отримання наукового звання «доцент» і «професор»;

– розробка посібників, монографій, написання наукових праць у національних та зарубіжних виданнях та виданнях, які баз Scopus та Web of Science;

– участь науковців кафедри конференціях національного та міжнародного рівнів;

– наукове співробітництво з практичними підрозділами Національної поліції України, органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями, науковими установами та іншими навчальними закладів;

– підвищення професійного та викладацького досвіду шляхом підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу кафедри, участі у тренінгах  національного та зарубіжного форматів;

– організація проведення всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, круглих столів, семінарів, у тому числі з залученням практичних працівників;

 Протягом 2021 року кафедра набула наступних показників:

Фахові видання – 11

Написання наукових статей у Web of Science або Scopus – 2

Тези конференцій (в тому числі міжнародні) – 53

Участь у підготовці кафедральних навчально-методичних посібників – 3

Участь у колективних монографіях –  6

Наукова робота із здобувачами вищої освіти – 19