КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ХФ

Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу –базовий структурний підрозділ Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, створена 31 серпня 2018 року. Завідувач кафедри Коропатов Олег Миколайович, кандидат юридичних
наук, доцент.

Для посилення зв’язку теоретичної та практичної складової підготовки поліцейських для проведення практичних та семінарських занять залучаються поліцейські територіальних органів (підрозділів) Національної поліції та державні службовці і співробітники інших органів публічного адміністрування. Практичні заняття з окремих тем проводяться безпосередньо в базових підрозділах Національної поліції. Для їх проведення запрошуються
досвідчені працівники практичних підрозділів поліції.

На кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни: «Превентивна (профілактична) поліцейська діяльність», «Організація і тактика превентивної діяльності в органах Національної поліції України», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції України», «Адміністративно[1]юрисдикційна діяльність поліції», «Взаємодія з населенням на засадах партнерства», «Запобігання та протидія домашньому насильству», «Адміністративний процес», «Основи адміністративно-юрисдикційної діяльності», «Антикорупційне законодавство», «Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції», «Дії поліцейського на місці події», «Поліцейська діяльність», «Фінансове право», «Економічна безпека», «Адміністративне право», «Адміністративне право та процес», «Особиста безпека поліцейського», «Правові підстави затримання», «Забезпечення прав людини в діяльності поліції», «Адміністративне право», «Протидія нелегальній міграції», «Міграційне право», «Адміністративна відповідальність», «Адміністративна діяльність Національної поліції України», «Організація діяльності дільничних офіцерів поліції».

Науково-педагогічний склад кафедри постійно працює над вдосконаленням свого професійного рівня та викладацької майстерності. Серед представників кафедри є сертифіковані тренери з питань забезпечення та захисту прав дітей; запобігання та протидії домашньому насильству; удосконалення взаємодії поліції та громадськості; запобігання корупції тощо.

Науково-педагогічні працівники кафедри підтримують наукові зв’язки із провідними науковцями закладів вищої освіти України та представниками неурядових і громадських організацій. На кафедрі ведеться робота над підготовкою наукових статей, які виходять у фахових наукових виданнях України, в електронних фахових наукових виданнях України, у міжнародних наукових виданнях, у інших виданнях; тез виступів на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях тощо.

На кафедрі працюють: 1 доктор педагогічних наук, 3 кандидати юридичних наук, доценти і 2 викладачі кафедри.

На сьогодні кафедра адміністративного права та адміністративного процесу є однією із профілюючих навчально-наукових підрозділів Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ і забезпечує проведення навчальної, методичної, науково-дослідної, організаційної та виховної роботи в навчальному закладі.

Електронна адреса кафедри: kaf.apap.hf@oduvs.edu.ua 

магазин гаджетов китайпародонтолог