Наукова діяльність

Одним із пріоритетів кафедри є наукова діяльність. Професорсько-викладацький склад кафедри адміністративного права та адміністративного процесу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності ОДУВС постійно здійснює підготовку наукових статей, які публікуються у фахових наукових виданнях та міжнародних збірниках наукових праць, приймає участь у співавторстві над написанням навчальних посібників, приймає участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних та наукових конференціях і семінарах, круглих столах. Що річно науково-педагогічний склад кафедри проводить міжнародну конференцію «Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративного права». Науково-педагогічними працівниками кафедри систематично здійснюються заходи щодо налагодження та удосконалення міжкафедральних (з кафедрою оперативно-розшукової діяльності, кримінального права та кримінології, кримінального процесу тощо) та міжвузівських зв’язків  (з кафедрою господарського права та адміністративного права і процесу Міжнародного університету бізнесу і права (м. Херсон); адміністративного права та адміністративного процесу Львівського державного    університету внутрішніх справ; адміністративного та фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія»; адміністративного та  господарського права Одеського національного університету імені І.І. Мечникова). 123 На кафедрі функціонує курсантсько-студентський науковий гурток «Фортеця Права «Arce Legis», який має практичну спрямованість і велике виховне значення як для його учасників, так і для загальноосвітніх закладів, оскільки передбачає безпосередню участь студентів і курсантів в підготовці доповідей, виступах в школах з правової тематики, участь у курсантських (студентських) конкурсах, олімпіадах, конференціях та семінарах. Основною метою гуртка є залучення студентів та курсантів до науково-дослідної роботи на кафедрі згідно загально-кафедральної теми «Забезпечення прав і свобод людини в сучасних умовах адміністративно-правовими засобами», а також покращення знань студентів та курсантів. Протягом 2019-2020 навчального року курсанти  гуртка приймали участь:13 грудня 2020 року було проведено міжкафедральне відкрите засідання наукового курсантсько-студентського гуртка «Фортеця Права «ArceLegis» «Наукова кав’ярня» з дня нагоди: «Всеукраїнського тижня права» тема: Правове регулювання забезпечення права на інформацію в Україні. Яке відбулось в одеському державному університеті внутрішніх справ та було організовано  кафедрою адміністративного права та адміністративного процесу у повному складі;13 квітня 2020 року члени курсантсько-студентського гуртка «Фортеця права» взяли участь у відео конференції на тему “Поліція в умовах пандемії: Європейський досвід. Першочергові дії в умовах надзвичайного стану” яка відбулась із залученням поліцейських, науково-педагогічного складу, курсантів, студентів ОДУВС та експертів консультативної місії Європейського Союзу після якої відбулось подальше спілкування, обговорення та обмін отриманих знань та європейського досвіду  зі здобувачами вищої освіти  з даного приводу через мобільні додатки та постійнаadmin профілактична робота щодо основних правил поведінки в умовах пандемії; 13 травня 2020 року  члени  курсантсько-студентського гуртка «Фортеця права «ArceLegis»  відвідали круглий стіл в он-лайн режимі, за допомогою інформаційної платформи ZOOM  на тему «Адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину людей». Який було проведено кафедрою адміністративного права та адміністративного процесу. Члени гуртка «Фортеця права «ArceLegis»  беруть активну участь у діяльності «Центру добрих справ Одеського державного університету внутрішніх справ» який створено у зв’язку з пандемію COVID-19 в Україні. Центр щодня надає допомогу людям похилого віку, які в умовах карантину повинні залишатися вдома, аби не наражати себе на небезпеку. Понад 250 небайдужих курсантів та студентів університету виявили бажання долучитися до благодійної акції. Щодня вони пліч-о-пліч працювали з територіальними центрами соціального обслуговування Приморського, Малиновського та Суворівського районів міста Одеси: сортували продуктові набори та доставляли їх тим, хто сьогодні потребує найбільшої уваги та піклування, а саме ветеранам, пенсіонерам та малозабезпеченим сім’ям.Науково-педагогічний склад кафедри підтримує постійні зв’язки з практичними підрозділами правоохоронних органів, представниками інших органів публічної адміністрації, громадськими організаціями і проводить бінарні заняття.

untitled-3jpg untitled-1

проверить позиции сайта по запросамкак создать колл центр