Інформація про розширення спеціальностей у докторантурі та ад’юнктурі та відкриття спеціалізованих вчених рад в ОДУВС

У 2008 р. відкрито аспірантуру за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (наказ МОН від 06.11.2008 № 1007).

У 2009 р. відкрито докторантуру за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (наказ МОН України від 23.06.2009 № 555).

У 2010 р. відкрито аспірантуру за спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова діяльність силохорони правопорядку (наказ МОН України від 18.02.2010 № 127).

З 2011 р. діє спеціалізована вчена рада СРК 52.884.01 ОДУВС (наказ МОНмолодьспорту України від 31.05.2011 № 31/08-нт) з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій із грифом «таємно» та «цілком таємно» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2012 р. відкрито докторантуру за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (наказ МОНмолодьспорту України від 29.03.2012 № 377).

У 2012 р. відкрито аспірантуру за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія (психологічні та юридичні науки) (наказ МОНмолодьспорту України від 26.09.2012 р. № 1047).

У 2012 р. відкрито докторантуру за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія (психологічні та юридичні науки) (наказ МОНмолодьспорту України від 30.10.2012 р. № 1349).

У 2013 р. відкрито докторантуру за спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (юридичні науки) (наказ МОНмолодьспорту України від 28.03.2013 р. № 380

З 21.12.2015 відкрита спеціалізована вчена рада К 41.884.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком на три роки.cmsяндекс маркет тула