Основні документи

Ліцензія Херсонського факультету ОДУВС

Положення про Херсонський факультет ОДУВС

Наказ № 641 від 28.12.2022 “Про затвердження положень про структурні підрозділи університету”

Наказ № 37-л від 30.02.2021 Про ліцензування освітньої діяльності

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікат про акредитацію галузі “Право”

Сертифікат про акредитацію галузі “Правоохорона діяльність”

Наказ  ОДУВС №190 від 06.05.2022 “Про тимчасове розташування ХФ ОДУВС”