Основні документи

Ліцензія Херсонського факультету ОДУВС

Положення про Херсонський факультет ОДУВС

Наказ №480 від 24.12.2020 “Про затвердження положень про структурні підрозділи університету”

Наказ № 37-л від 30.02.2021 Про ліцензування освітньої діяльності

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікат про акредитацію галузі “Право”

Сертифікат про акредитацію галузі “Правоохорона діяльність”

Висновок ЦПМ ДУ “ТМО МВС України по Херсонській області” про відповідність наявних приміщень вимогам санитарних норм і правил щодо готовності проведення нового начвального року