Освітні програми

Освітньо-професійна програма спеціальності “Право” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Освітня (професійна) програма спеціальності “Правоохоронна діяльність” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Програма табірного збору для курсантів Херсонського факультету підготовки фахівців освітнього ступеня “бакалавр” спеціальність “Право”, “Правоохоронна діяльність”