ХЕРСОНСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ утворений наказом МВС України від 17.07.2014 № 693 та здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за напрямами 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність», а також надає можливість отримати професійну технічну освіту з професії 5162 “Поліцейський”.

На факультеті працює перспективний колектив, який має значний педагогічний і практичний досвід; на належному рівні здійснюється науково-методичне та наукове забезпечення навчального процесу, наявна власна достатня матеріально-технічна база, яка постійно удосконалюється.

Згідно Концепції розвитку закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання МВС України за Одеським державним університетом внутрішніх справ закріплено напрямок поглибленого вивчення проблематики боротьби з наркозлочинністю. У зв’язку з цим на Херсонському факультеті створюються умови для якісної підготовки фахівців, які у майбутньому прийдуть на службу в органи Національної поліції, насамперед ті її підрозділи, які спеціалізуються на протидії наркозлочинності.

Херсонський факультет створений на базі закладу вищої освіти системи МВС, який проводив підготовку правоохоронців ще з 1973 року. Факультетський комплекс розміщується у м. Херсоні по вул. Фонвізіна, 1.

У різні роки тут функціонували:

Міжреспубліканська школа підготовки молодшого та середнього начальницького складу МВС СРСР (1973–1983 рр.);

Херсонська спеціальна середня школа міліції МВС СРСР (1983–1991 рр.);

Херсонська спеціальна середня школа міліції МВС України (1991–1992 рр.);

Херсонське училище міліції МВС України (1992–1997 рр.);

Херсонський факультет Запорізького юридичного інституту МВС України (1997–2002 рр.);

Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ (2002–2011 рр.).

Навчальний фонд містить лекційну залу, 28 навчальних аудиторій, 2 комп’ютерних класи, криміналістичний полігон, 3 спортивних зали, стадіон, стрілецький тир, стройовий плац, 2 бібліотеки з читальними залами 1 – спеціальна, 1 – загальна). Також факультету належить їдальня на 800 місць, гаражі, майстерні та інші господарські споруди.

Якісна підготовка фахівців забезпечується високим професійним рівнем науково-педагогічних кадрів. На факультеті функціонують три кафедри:

– Кафедра загальноправових дисциплін;

– Кафедра професійних та спеціальних дисциплін;

– Кафедра спеціальної фізичної та вогневої підготовки.

Кафедрами факультету розроблено та на постійній основі оновлюється навчально-методичне забезпечення навчального процесу:

–  робочі програми навчальних дисциплін;

–  тексти лекцій, плани семінарських, практичних занять;

–  завдання для індивідуальної і самостійної роботи курсантів (студентів) (у т.ч. із використанням інформаційних технологій);

–  контрольні роботи;

–  тематика і методичні вказівки для виконання курсових робіт;

–  програми практик, критерії оцінювання знань і вмінь курсантів (студентів) тощо.

З квітня 2018 року на базі Херсонського факультету почав роботу Центр первинної професійної підготовки, де проводиться навчання працівників відповідно до вимог стандарту професіональної (професіонально-технічної) освіти з робітничої професії “Поліцейський”, затвердженого наказом МОН України від 21.06.2018 № 669.

Працівники факультету мають досвід розробки та експертизи законодавчих і підзаконних актів; написання монографій, навчальних посібників, науково-методичних рекомендацій, рекомендованих для використання у підготовці здобувачів вищої освіти Міністерством освіти і науки України.

На теперішній час у зв’язку із збройною агресією проти України та веденням активних бойових дій на території Херсонської області та безпосередньо в м. Херсон, факультет переміщений до м. Одеси.

 

Контакти:

тел.: +380948795090

е-mail: hf@oduvs.edu.ua

russian wondersinsta picture