ХЕРСОНСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

????????????????????????????????????

Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ утворений наказом МВС України від 17.07.2014 № 693 та здійснює підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр» за напрямами 081 «Право» та 026 «Правоохоронна діяльність», а також надає можливість отримати професійну технічну освіту з професії 5162 “Поліцейський”.

img_7670На факультеті працює перспективний колектив, який має значний педагогічний і практичний досвід; на належному рівні здійснюється науково-методичне та наукове забезпечення, наявна власна достатня матеріально-технічна база, яка постійно удосконалюється.

_mg_5659Згідно Концепції розвитку закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання МВС України за Одеським державним університетом внутрішніх справ закріплено напрямок поглибленого вивчення проблематики боротьби з наркозлочинністю. У зв’язку з цим на Херсонському факультеті створюються умови для якісної підготовки фахівців, які у майбутньому прийдуть на службу в органи Національної поліції, насамперед ті її підрозділи, які спеціалізуються на протидії наркозлочинності.

Херсонський факультет створений на базі закладу вищої освіти системи МВС, який проводив підготовку правоохоронців ще з 1973 року. Факультетський комплекс розміщується у м. Херсоні по вул. Фонвізіна, 1. У різні роки тут функціонували Міжреспубліканська школа підготовки молодшого та середнього начальницького складу МВС СРСР (1973–1983 рр.); 9-maya_naberezhnayaХерсонська спеціальна середня школа міліції МВС СРСР (1983–1991 рр.); Херсонська спеціальна середня школа міліції МВС України (1991–1992 рр.); Херсонське училище міліції МВС України (1992–1997 рр.); Херсонський факультет Запорізького юридичного інституту МВС України (1997–2002 рр.); Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ (2002–2011 рр.).

Навчальний фонд містить лекційну залу, 28 навчальних аудиторій, 2 комп’ютерних класи, криміналістичний полігон, 3 спортивних зали, стадіон, стрілецький тир, стройовий плац, 2 бібліотеки з читальними залами (1 – спеціальна, 1 – загальна). Також факультету належить їдальня на 800 місць, гаражі, майстерні та інші господарські споруди.

3Якісна підготовка фахівців забезпечуватиметься високим професійним рівнем науково-педагогічних кадрів. На факультеті функціонують чотири кафедри:

  • Кафедра загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін;
  • Кафедра професійних та спеціальних дисциплін;
  • Кафедра спеціальної фізичної та вогневої підготовки;
  • Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу.

img_20180405_123034Кафедрами факультету розроблено необхідне навчально-методичне забезпечення навчального процесу: навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; тексти лекцій, плани семінарських, практичних занять, завдання для індивідуальної і самостійної роботи курсантів (студентів) (у т.ч. із використанням інформаційних технологій), комплексні контрольні роботи для перевірки знань з гуманітарної і соціально-економічної, природно-наукової, професійної та практичної підготовки; тематика і методичні вказівки для виконання курсових робіт, програми практик, критерії оцінювання знань і вмінь курсантів (студентів).

З квітня 2018 року на базі Херсонського факультету відкрито Центр первинної професійної підготовки, де проводиться навчання працівників відповідно до вимог стандарту професіональної (професіонально-технічної) освіти з робітничої професії “Поліцейський”, затвердженого наказом МОН України від 21.06.2018 № 669.

Інформаційне забезпечення освітньої та наукової діяльності здійснюється за допомогою бібліотечного комплексу, який складається з сучасно оформлених читальних залів із книжковим фондом понад 15500 примірників. Бібліотека формує свій фонд не тільки на паперових, а й на електронних носіях інформації. У ній забезпечено доступ читачів до Інтернету, електронної бази лекцій, планів семінарських та практичних занять, програм навчальних дисциплін, посібників та підручників.

Працівники факультету мають досвід розробки та експертизи законодавчих і підзаконних актів; написання монографій, навчальних посібників, науково-методичних рекомендацій, рекомендованих для використання у підготовці студентів і курсантів Міністерством освіти і науки України.

Контакти:

E-mail: hf@oduvs.edu.ua

russian wondersinsta picture