Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ, створений наказом МВС України від 11.06.2019 № 479, здійснює підготовку фахівців за рахунок бюджетних коштів за денною та заочною формою навчання.

Факультет є структурним підрозділом університету та здійснює свою діяльність на основі Конституції та законів України, нормативних актів МОН України і МВС України щодо організації освітньої, методичної та наукової діяльності, Статуту університету, розпорядчих актів ректора університету та цього Положення.

Факультет об’єднує чотири кафедри:

– адміністративного права та адміністративного процесу;

– адміністративної діяльності поліції;

– мовної підготовки;

– цивільно-правових дисциплін, а також здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет здійснює підготовку кадрів для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України за державним замовленням, а саме: підготовка здобувачів вищої освіти за денною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю: «Правоохоронна діяльність» (262) (строк навчання – 3 роки за освітньою (професійною) програмою 2 роки) та за заочною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю: «Право» (081) (строк навчання – 5 років), «Правоохоронна діяльність» (262) (строк навчання – 4 роки) та на основі освітнього ступеня бакалавра, магістра та/або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» (262) (строк навчання – 2 роки).

Факультет забезпечує ефективну підготовку висококваліфікованих спеціалістів – правоохоронців, які так потрібні правоохоронній системі держави. Підготовка фахівців проводиться виключно за державним замовленням, завдяки чому після завершення навчання молоді юристи-правоохоронці не стикаються із проблемою пошуку робочого місця, а продовжують проходження служби за місцем направлення.

Курсанти факультету наполегливо опановують найсучасніші досягнення юридичної науки та спеціальні дисципліни, отримують навички роботи із засобами спеціальної техніки та зброєю, а також активно займаються спеціальною фізичною підготовкою.

Висококваліфікований науково-педагогічний склад факультету постійно удосконалює методику викладання загальних та спеціальних навчальних дисциплін, використовуючи сучасні інноваційні технології та впроваджуючи передові напрацювання закордонних поліцейських навчальних закладів. Викладачі мають значний досвід у діяльності правоохоронних органів, адже неодноразово брали участь у виявленні та розслідуванні злочинів, перебуваючи на різних посадах в практичних підрозділах.

Силами провідних науковців факультету, з використанням багатого емпіричного матеріалу, проводяться ґрунтовні кваліфіковані наукові дослідження у правоохоронній діяльності. Курсанти факультету також долучаються до наукової діяльності: беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, різноманітних конкурсах наукових робіт, займаються у наукових гуртках: «Фортеця права «Arce Legis» (кафедра адміністративного права та адміністративного процесу), «Правоохоронець-науковець» (кафедра адміністративної діяльності поліції), «Fascinating English» з англійської мови, «Джерело» з української мови (кафедра мовної підготовки), «Молодий цивіліст» (кафедра цивільно-правових дисциплін).

Чимало курсантів факультету займаються творчою діяльністю у колективах університету. Під час навчання всіляко підтримуються ініціативи курсантів щодо їх участі у спортивних секціях університету, члени яких виконують нормативи кандидатів та майстрів спорту, стають призерами міжнародних турнірів, національних першостей та чемпіонатів світу.

Випускники факультету – це ерудовані юристи-правоохоронці, з міцною базою знань та чудовою фізичною формою, які творчо підходять до завдань забезпечення громадського порядку та протидії злочинності.

Контакти:

E-mail: fpfpmgb.oduvs@ukr.net