Факультет №2

1447853502_img_0360

Факультет заочного навчання цивільних осіб є структурним підрозділом навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Одеського державного університету внутрішніх справ, який здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» за спеціальністю «Правознавство». Навчання на факультеті здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Факультет здійснює свою діяльність відповідно до вимог Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність закладів вищої освіти. Навчально-методична, організаційна та виховна робота в системі заочного та дистанційного навчання проводиться відповідно до Положення про факультет заочного навчання цивільних осіб та посадових інструкцій працівників факультету.

          У своїй роботі факультет взаємодіє з навчально-методичним центром університету, кафедрами, іншими факультетами та підрозділами університету. Факультет розташований у триповерховій будівлі навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання, в якій розміщені три лекційні зали, обладнані сучасною мультимедійною технікою, 9 навчальних аудиторій, комп’ютерний клас, бібліотека з читальною залою на 30 місць та загальним бібліотечним фондом навчально-методичної літератури. Усе це надає можливість якісно організовувати навчальний процес та самостійну підготовку студентів факультету. Під час проведення лекційних занять широко використовується мультимедійне обладнання. Випускники факультету успішно працюють в органах державної влади на посадах слідчих, прокурорів, суддів та займаються адвокатською діяльністю.

обучение оптимизацииabcmediabrokers.xyz