СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 41.884.034

Гданов Ізет Рустемович 

На підставі рішення Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ від 26 жовтня 2022 року утворено разову спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.034 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гданова Ізета Рустемовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081«Право». 

Тема дисертації: «Адміністративно-правові та організаційні засади деокупації АР Крим» (спецтема). 

Дисертація на спеціальну тему: містить відомості, що становить службову інформацію, відповідно до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 26 грудня 2016 року № 1351

Голова ради: доктор юридичних наук, професор Корнієнко Максим Вікторович, Одеський державний університет внутрішніх справ, проректор. 

Рецензенти: 

доктор юридичних наук, професор, Тетерятник Ганна Костянтинівна, Одеський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінального процесу; 

кандидат юридичних наук, доцент Баранов Сергій Олексійович, Одеський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу. 

Опоненти: 

доктор юридичних наук, професор Назимко Єгор Сергійович, Донецький державний університет внутрішніх справ МВС України, перший проректор; 

доктор юридичних наук, доцент Батюк Олег Володимирович, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, професор кафедри державної безпеки. 

Науковий керівник: 

доктор юридичних наук, професор Денисова Аліна Володимирівна, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ. 

Дисертація спеціальна бібліотека. 

Захист дисертації планується: 15 грудня 2022 року об 11.00 год в Одеському державному університеті внутрішніх справ, МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1).