СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 41.884.032

Агапова Каріна Вікторівна 

На підставі рішення Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ від 29 вересня 2022 року утворено разову спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.032 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Агапової Каріни Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081«Право». 

Тема дисертації: «Запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними угрупованнями в Україні». 

Голова ради: доктор юридичних наук, професор Корнієнко Максим Вікторович, Одеський державний університет внутрішніх справ, проректор. 

Рецензенти: 

доктор юридичних наук, професор Бабенко Андрій Миколайович, Одеський державний університет внутрішніх справ, т.в.о. завідувача кафедри державно-правових дисциплін; 

кандидат юридичних наук, доцент Кулик Людмила Миколаївна, Одеський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування. 

Опоненти: 

доктор юридичних наук, професор Колб Олександр Григорович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри кримінального права та процесу, 

доктор юридичних наук, доцент Блага Алла Борисівна, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, завідувач кафедри цивільного та кримінального права і процесу. 

Науковий керівник: 

доктор юридичних наук, професор Конопельський Віктор Ярославович, завідувач кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ.  

Дисертація, підпис

Трансляція захисту дисертації
.

Рецензія Кулик Л.М.

Підтвердження підпису Кулик Л.М.
.

Рецензія Бабенка А.М.

Підтвердження підпису Бабенка А.М.
.

Відгук опонента Колба О.Г.

Підтвердження підпису Колба О.Г.
.

Відгук опонента Благої А.Б.

Підтвердження підпису Благої А.Б.
.

Відео запис захисту дисертації

Підпис відео захисту дисертації

Рішення
.
Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться 02 грудня 2022 року об 11.00 год в Одеському державному університеті внутрішніх справ МВС України, ауд. 210 (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1).