Нормативно-правова база

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18.12.1979

Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989

Протокол ООН про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної  організованої злочинності від 15.11.2000

Рекомендація № 65 щодо рівних можливостей та рівного ставлення до працівників чоловіків і жінок: працівники із сімейними обов’язками 

 Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 16.05.2005

 Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатаціїта сексуального насильствавід 25.10.2007

 Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005  2866-IV 

 Закон України «Про попередження насильства в сімї» від 15.11.2001 № 2789-III 

 Закон України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011  3739-VI 

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу» від 26.04.2003  616 

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми» від 23.05.2012 № 417 

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження  Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми» від 22.08.2012 № 783

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року» від 26.09.2013  717

Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї від 07.09.2009  3131/386

Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення»від 19.08.2014  564/836/945/577

 white-labelchatcam