СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 41.884.038

Баженова Анастасія Ігорівна

На підставі рішення Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ від 30 травня 2023 року утворено разову спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.039 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Баженової Анастасії Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081«Право».

Тема дисертації: «Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження».

Голова ради: доктор юридичних наук, професор, Тетерятник Ганна Костянтинівна, Одеський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінального процесу.

Рецензенти:

доктор юридичних наук, професор Тарасенко Владислав Єгорович, Одеський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри кримінального процесу;

кандидат юридичних наук, доцент Лісніченко Дмитро Вікторович, Одеський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри кримінального процесу.

Опоненти:

доктор юридичних наук, доцент Торбас Олександр Олександрович, НУ «Одеська юридична академія» доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності;

кандидат юридичних наук, доцент Рогальська Вікторія Вікторівна, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ професор кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань.

Науковий керівник:

завідувач відділення моніторингу відділу кадрового забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, Десятник Анатолій Антонович.

Дисертація, підпис https://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/5252

Трансляція захисту дисертації: (посилання

Захист дисертації планується: в Одеському державному університеті внутрішніх справ, МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1).

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 41.884.037

На підставі рішення Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ від 30 травня 2023 року утворено разову спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.037 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мазуренка Олександра Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081«Право».

Тема дисертації: «Запобігання незаконному збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у Причорноморському регіоні материкової України».

Голова ради: доктор юридичних наук, професор Корнієнко Максим Вікторович, Одеський державний університет внутрішніх справ, проректор.

Рецензенти:

доктор юридичних наук, професор Конопельський Віктор Ярославович, Одеський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінального права та кримінології;

доктор юридичних наук, професор Собко Ганна Миколаївна, Одеський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри кримінального права та кримінології.

Опоненти:

доктор юридичних наук, професор Батиргареєва Владислава Станіславівна, НДІ вивчення проблем злочинності ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України, директор;

доктор юридичних наук, професор Орловська Наталя Анатоліївна, Одеський національний морський університет, професор кафедри кримінального та адміністративного права

Науковий керівник:

директор Навчально-наукового інституту права та кібербезпеки Одеського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Бабенко Андрій Миколайович.

Дисертація, підпис https://dspace.oduvs.edu.ua/items/56ccbacd-42fb-4b40-8d3b-79b14a5837cb

Трансляція захисту дисертації: (посилання) 

Захист дисертації планується: в Одеському державному університеті внутрішніх справ, МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1).