Акредитаційна експертиза освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»