• Українська
 • English
×

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція«Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інформаційна сторінка

30 березня 2018 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ буде проводитись X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція«Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави».До участі у конференції запрошуються науковці, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі та юристи-практики.

Робочі мови конференції:

 • українська;
 • російська;
 • англійська;
 • німецька.

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ БУДЕ ОРГАНІЗОВАНА У РАМКАХ ТАКИХ СЕКЦІЙ:

 1. Соціально-правові та економічні проблеми розвитку держави: пріоритети та перспективи.
 2. Актуальні проблеми адміністра-тивного права та адміністративного процесу.
 3. Актуальні проблеми адміністра-тивної діяльності Національної поліції України.
 4. Актуальні питання протидії наркозлочинності в Україні.
 5. Актуальні проблеми кримінального провадження та оперативно-розшукової діяльності.
 6. Актуальні проблеми кримінального права, кримінально-виконавчого права та кримінології.

Для участі у роботі конференції просимо до 25 березня 2018 р. надіслати на адресу оргкомітету:

 • заявку на участь у конференції (зміст див. Додаток);
 • тези доповіді (вимоги до оформлення тез доповіді додаються);
 • рецензію (для осіб, які не мають наукового ступеня).

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Оргкомітет конференції приймає наукові доповіді обсягом до 5-ти сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт TimesNewRoman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – ім’я, по батькові, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки.

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні та пунктуаційні помилки. Список літератури подається у порядку згадування в роботі.

Тези доповідей необхідно надати в електронному варіанті з файлом, названим прізвищем автора у форматі *.doc, *.docx.

Тексти надсилаються на електронну адресу: konf.odyvs@gmail.com (з позначкою «На X Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави»).

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.

За результатами роботиконференціїзбірникматеріалівдоповідей і тез буде розміщений на сайтіОдеського державного університетувнутрішніх справ.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК:

(048) 709 50 88 – начальник відділу організації наукової роботи ОДУВС Домброван Наталія Василівна.

 

Перейти до вмісту