• Українська
  • English
×

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Протидія організованій злочинній діяльності»

Місце: вул. Академічна, 2, м. Одеса.
Час:
30 / 03 / 2018

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інформаційний лист

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної

Інтернет-конференції

«Протидія організованій злочинній діяльності»,

яка відбудеться 30 березня 2018 року
у Національному університеті «Одеська юридична академія»

До участі у конференції запрошуються наукові та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів та установ, аспіранти, ад’юнкти, докторанти та здобувачі наукових ступенів, працівники судових та правоохоронних органів, практикуючі юристи, а також особи обізнані проблемами протидії організованій злочинній діяльності.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення актуальних кримінально-правових, кримінально-процесуальних, криміналістичних проблем протидії організованій злочинній діяльності, узагальнення наукового і практичного досвіду їх вирішення.

Форма проведення – заочна.

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ

Заявка на участь у роботі конференції та тези доповіді надсилаються до 25 березня 2018 року:

електронний варіант на електронну адресу lev0408@ukr.net.

Учасники без наукового ступеня повинні надіслати також рецензію наукового керівника.

У разі прийняття електронною поштою заявки і тез доповіді буде надісланий електронною поштою відповідний лист.

За науковий зміст, повноту викладу та відсутність інформації з обмеженим доступом у матеріалі для публікації відповідальність несе автор.

Оргкомітет залишає за собою право відмовити в участі у конференції особам, які не дотрималися зазначених вимог, чиї доповіді не відповідають тематичним напрямам конференції чи подані пізніше встановленого терміну.

За результатами конференції буде підготовлено електронний збірник, який буде розміщено в Електронному архіві (репозитарії) Національного університету “Одеська юридична академія” (Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/)

За додатковою інформацією звертайтеся:

кафедра криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»

Аркуша Лариса Ігорівна, професор кафедри, д.ю.н., професор

тел. 0674841037

кафедра адміністративної діяльності ОВС та економічної безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ

Шелехов Артем Олексійович, завідувач кафедри, к.ю.н., доцент

тел. 0679374974

Перейти до вмісту