• Українська
 • English
×

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Становлення особистості професіонала: перспективи та розвиток»

Місце: м. Одеса, вул. Успенська, 1
Час:
23 / 03 / 2018

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 Інформаційна сторінка

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Становлення особистості професіонала: перспективи та розвиток», яка відбудеться 23 березня 2018 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

До участі у конференції запрошуються науковці, які здійснюють науковий пошук за напрямами роботи конференції.

Участь у конференції – безкоштовна.

Робочі мови конференції:

українська;

– російська;

– англійська.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Психолого-педагогічні засади становлення особистості професіонала.
 2. Соціокультурні аспекти становлення особистості професіонала в умовах глобалізації.
 3. Організаційно-правові засади підготовки майбутніх фахівців соціономічного профілю.
 4. Психолого-педагогічні засади попередження наркозлочинності серед молоді.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

 • Назва секції (напряму) відповідно до переліку (шрифт Times New Roman № 12, праворуч).
 • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman № 14, жирний.
 • Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); шрифт Times New Roman № 12.
 • Через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А4 (210×297), орієнтація книжкова, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання тексту – по ширині; абзацний виступ – 1,25 см.
 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
 • Загальний обсяг тексту – до 5-ти сторінок зі списком використаних джерел.

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.

       Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені автором, який несе відповідальність за висвітлений матеріал.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ПОШТОВА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1, Одеський державний університет внутрішніх справ.

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

psyhologiapedagogika@ukr.net

 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

(050) 219-29-02 – завідувач кафедри психології та педагогіки к.ю.н., доцент Меркулова Юлія Василівна;

(067) 556-17-81 – професор кафедри психології та педагогіки к.ю.н., доцент Матієнко Тетяна Василівна;

(063) 461-29-36 – старший лаборант кафедри психології та педагогіки Ліфашина Даря Євгеніївна;

(048) 709-50-88 – відділ організації наукової роботи.

Перейти до вмісту