• Українська
  • English
×

«Службово-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських»

Місце: Успенська, 1
Час: 14:00
27 / 11 / 2020

27 листопада 2020 року Одеський державний університет внутрішніх справ проводить засідання круглого столу:

«Службово-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських». У разі загострення епідеміологічної обстановки у державі в період проведення круглого столу, він буде проведений у форматі інтернет-конференції.

До участі запрошуються науковці, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі, магістри та курсанти (студенти), практичні працівники, які здійснюють науковий пошук за напрямами роботи круглого столу.

Робоча мова круглого столу – українська.

Робота круглого столу буде організована за такими  напрямами:

  1. Тактико-спеціальна підготовка, як основа службово-бойової діяльності поліцейських.
  2. Вогнева підготовка − складова професійної підготовки працівників поліції.
  3. Тактична медицина в системі професійної підготовки поліцейського.
  4. Фізична підготовка як комплекс заходів, спрямований на формування та вдосконалення умінь та навичок поліцейського.

Для участі у роботі круглого столу просимо до 10 листопада 2020 року надіслати на електронну адресу оргкомітету:

– заявку на участь у засіданні круглого столу (зміст див. Додаток);

– тези доповіді (вимоги до оформлення тез доповіді додаються).

ВИМОГИ З ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО ПУБЛІКАЦІЇ:

Оргкомітет конференції приймає наукові доповіді обсягом 3-5 сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – ім’я, по батькові, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки.

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні та пунктуаційні помилки. Список літератури подається у порядку згадування в роботі.

Тези доповідей необхідно надати в електронному варіанті у форматі *. doc, *.rtf, що названий прізвищем автора (наприклад, «petrenko.doc») на електронну адресу:

mvs-oduvs-fpfptm-tsvp@ukr.net.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напряму теми круглого столу та вимогам щодо їх оформлення.

 

Перейти до вмісту