• Українська
 • English
×

Правові, психологічні та педагогічні проблеми профілактики правопорушень

Місце: м. Одеса, вул. Успенська, 1, ауд 309
Час: 10:00
28 / 10 / 2016
Записатись

  Записатись

  Ваше ІМ'Я та ПРІЗВИЩЕ (обов'язково)

  Ваш e-mail (обов'язково)

  Ваш Телефон (обов'язково)

  Ваше Повідомлення

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

  Робочі мови конференції:

  українська;

  – російська.

  Форма участі: очна та дистанційна.

  НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

  1. Кримінологічні аспекти запобігання правопорушень.
  2. Психологічні засади профілактики правопорушень.
  3. Педагогічні методи та прийоми попередження правопорушень.

  ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ: 

  • Назва секції (напряму) відповідно до переліку (шрифт Times New Roman № 12, праворуч).
  • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки); шрифт Times New Roman № 14, жирний.
  • Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); шрифт Times New Roman № 12.
  • Через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А4 (210×297), орієнтація книжкова, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання тексту – по ширині; абзацний виступ – 1,25 см.
  • Список використаних джерел (без повторів) оформляється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
  • Загальний обсяг тексту – до 5-ти сторінок зі списком використаних джерел.

  Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.

         Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені автором, який несе відповідальність за висвітлений матеріал.

  Усі витрати, пов’язані з участю у конференції, придбанням матеріалів, здійснюються за рахунок учасника конференції або сторони, що відряджає.

  Перейти до вмісту